X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

فن ترجمه

فن ترجمه

مقدمه
ترجمه بعنوان یک فن همیشه در نقل علم و اندیشه،از زبانهای مختلف به یکدیگر ،اساسی ترین نقش را دارا بوده و در طول زندگی اجتماعی بشر متمدن بعنوان آب راهی بوده است که اقیانوس های دانش و تفکر جوامع را به یکدیگر مرتبط ساخته و داد و ستد های فرهنگی را میسر نموده است.
در لغت نامه دهخدا زیر کلمه ی ((ترجمه))چنین آمده است:"بیان کردن مطالب زبانی به زبان دیگر."
تعریف ترجمه:اگر ترجمه را بنا بر تعریف فرهنگ نفیسی بیان کلام از زبانی به زبان دیگر بدانیم،گویندگی و نویسندگی خود نوعی مترجمی است زیرا گوینده مطالبی را از زبان"حال" به زبان"قال"و نویسنده مفاهیمی را از زبان "پندار"به زبان "نوشتار"بیان می نماید.اما نوعی دیگر از ترجمه نیز وجود دارد که مترجم کلام گفتاری یا نوشتاری گوینده یا نویسنده ای را از زبان قومی (مثلاً عربی یا فارسی)به زبان قومی دیگر(مثلاً فارسی یا عربی)بیان می دارد.

ادامه مطلب

للاعراب والتحلیل الصرفی 4

و اذا سألـتک أن اراک حقـیقةًً                   

                                               فاسـمح ولا تـجعل جوابـیَ لن تری                  

 

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

اذا: اسم غیرمتصرف، من ادوات الشرط غیر الجازمة و من الاسماء الملازمة الی الجملة الفعلیة،

نکرة غیر مخصصة، مبنی علی السکون

ظرف غیر متصرف او مفعول فیه للزمان و منصوب محلاً و متعلقه جواب الشرط

سألـت: فعل ماض، للمتکلم وحده، مجرد ثلاثی، صحیح و مهموزالعین، متعد، مبنی للمعلوم، مبنی علی السکون

فعل شرط و فاعله ضمیر التاء البارز و الجملة فعلیة و مضاف الیه و مجرور محلاً

ک: اسم غیرمتصرف،ضمیر متصل للنصب او للجر، معرفة، مبنی علی الفتح

مفعول به و منصوب محلاً

أن: حرف مصدری، عامل نصب، مبنی علی السکون

اری: فعل مضارع، للمتکلم وحده، مجرد ثلاثی( من مصدر رؤیة)، معتل و ناقص (اعلاله بالاسکان باسقاط الحرکة ثم بالقلب) وکذلک مهموزالعین له اعلال حذف همزة استثناء و وجوباً، متعد، مبنی للمعلوم، معرب

فعل منصوب بان بفتحة مقدرة و فاعله ضمیر انا المستتر فیه وجوباً والجملة فعلیة و مصدر مؤول و مفعول ثان لفعل سألت منصوب تأویله اذا سألتک رؤیتک

ادامه مطلب

للاعراب والتحلیل الصرفی3

اقول  لدهرٍ قد تَـوالَت صروفـه  

                                       ألیس لهذا یا زمانُ، زوالٌ                  الشاعر: کـُثَّیر                                                

اقول: فعل مضارع، للمکتلم وحده، مجرد ثلاثی، معتل و اجوف، اعلاله بالاسکان بنقل الحرکة، متعد، مبنی للمعلوم، معرب

فعل مرفوع وفاعله ضمیر"انا" المستتر فیه وجوباً و الجملة فعلیة ومفعوله جمیع العبارة من ألیس

ل: حرف، عامل جرٌّ، مبنی علی الکسر

دهرٍ: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، نکرة مخصصة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

مجرور بحرف جار لدهرٍ: جار و مجرور متعلقهما فعل اقول

قد: حرف تحقیق، غیر عامل، مبنی علی السکون

تَـوالَت: فعل ماض، للغائبة، مزید ثلاثی بزیادة حرفین من باب تفاعل، معتل و لفیف مقرون، اعلاله بالقلب ثم بالحذف فی لام الفعل، لازم، مبنی للمعلوم، مبنی علی حذف حرف العلة

فعل و فاعله صروف و الجملة فعلیة و نعت و مجرور محلا بالتبعیة لمنعوته دهر و رابطها ضمیر الها فی صروفه

صروف: اسم، جمع تکسیر مفرده صرف و هو مذکر، جامد  غیر مصدر، معرف بالاضافة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 >>