X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

عربی دبیرستان

للاعراب والتحلیل الصرفی3

اقول  لدهرٍ قد تَـوالَت صروفـه  

                                       ألیس لهذا یا زمانُ، زوالٌ                  الشاعر: کـُثَّیر                                                

اقول: فعل مضارع، للمکتلم وحده، مجرد ثلاثی، معتل و اجوف، اعلاله بالاسکان بنقل الحرکة، متعد، مبنی للمعلوم، معرب

فعل مرفوع وفاعله ضمیر"انا" المستتر فیه وجوباً و الجملة فعلیة ومفعوله جمیع العبارة من ألیس

ل: حرف، عامل جرٌّ، مبنی علی الکسر

دهرٍ: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، نکرة مخصصة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

مجرور بحرف جار لدهرٍ: جار و مجرور متعلقهما فعل اقول

قد: حرف تحقیق، غیر عامل، مبنی علی السکون

تَـوالَت: فعل ماض، للغائبة، مزید ثلاثی بزیادة حرفین من باب تفاعل، معتل و لفیف مقرون، اعلاله بالقلب ثم بالحذف فی لام الفعل، لازم، مبنی للمعلوم، مبنی علی حذف حرف العلة

فعل و فاعله صروف و الجملة فعلیة و نعت و مجرور محلا بالتبعیة لمنعوته دهر و رابطها ضمیر الها فی صروفه

صروف: اسم، جمع تکسیر مفرده صرف و هو مذکر، جامد  غیر مصدر، معرف بالاضافة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

فاعل و مرفوع

ھ : اسم غیر متصرف، للغائب، ضمیر متصل للنصب او للجر، معرفة، مبنی علی الضم

مضاف الیه و مجرور محلاً

أ: حرف استفهام، غیر عامل، مبنی علی الفتح

لیس: فعل الناقص فی التصرف او فعل جامد و من الافعال الناقصة و هی من النواسخ اسمه زوال و الجملة فعلیة  

لهذا: جار و مجرور متعلقه محذوف تقدیره مستقِر و شبه الجملة ظرف مستقِر و خبر لیس المقدم و منصوب محلاً

یا: حرف النداء، غیر عامل، مبنی علی السکون

زمانُ: منادا نکرة مقصودة و مبنی علی علامة الرفع و هنا الضم ببناء عرضی و منصوب محلا علی انه مفعول به لفعل محذوف تقدیره انادی و الجملة فعلیة

بلَـغنا السماءَ مـجدُنا و ثناؤُنا             

                                    و انّا لـنرجو فوق ذلک مظهراً                                                          

بلَـغنا: فعل ماض، للمکتلم مع الغیر، مجرد ثلاثی، ، صحیح و سالم، متعد، مبنی للمعلوم، مبنی  علی السکون

فعل وفاعله ضمیر" نا" البارز و الجملة فعلیة

 ال: حرف تعریف، غیرعامل، مبنی علی السکون

سماءَ: اسم، مفرد،مؤنث معنوی مجازی،جامد غیر مصدر، معرف باَل، معرب، ممدود، منصرف

مفعول به و منصوب

مـجدُ: اسم، مفرد، مذکر، جامد مصدر، معرف بالاضافة، معرب، صحیح الاخر، منصرف

بدل اشتمال و مرفوع بالتبعیة للمبدل منه "نا" فی بلغنا

نا: اسم غیر متصرف، للمتکلم مع الغیر، ضمیر متصل للنصب او للجر، معرفة، مبنی علی السکون

مضاف الیه و مجرور محلاً و فی المعنا فاعل لشبه فعل مجد 

و: حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

خبر کان مفرد و منصوب

ثناءُ: اسم، مفرد،مذکر، جامد غیر مصدر، معرف بالاضافة ، معرب، ممدود، منصرف

معطوفة و مرفوع بالتبعیة من معطوف علیه "مجد"

نا: مکرر

و: حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

انّ: حرف من الحروف المشبهة بالفعل ، عامل، مبنی علی الفتح

نا: اسم انّ و منصوب محلاً و حذفت النون جوازاً

لـنرجو: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، فاعله ضمیر المستتر فیه وجوبا تقدیره" نحن" والجملة فعلیة و خبر انّ و مرفوع محلاً  و رابطها ضمیر نحن المستتر

 فوق: ظرف غیر متصرف، او مفعول فیه للمکان و منصوب و متعلقه محذوف و تقدیره کائن و شبه الجملة حال و منصوب محلاً و تـَقدم علی صاحب الحال" مظهراً" وجوباً

ذلک: مضاف الیه و مجرور محلاً

مظهراً: مفعول به و منصوب  انصف، هدیت اذا ما کنت منتصفاً      

                                      لا ترض للناس شیئاً لست ترضاه            شاعر: ابوالعتاهیة                                             

انصف،: فعل امر، للمخاطب، مزید ثلاثی، بزیادة حرف واحد من باب افعال، صحیح و سالم، متعد، مبنی للمعلوم، مبنی  علی السکون

فعل وفاعله هو المستتر فیه وجوباً تقدیره " انت" و الجملة فعلیة

 هدیت: فعل ماض، للمخاطب، مجرد ثلاثی، معتل و ناقص(بدون اعلال)، متعد، مبنی للمجهول، مبنی  علی السکون

فعل و فاعله ضمیر التاء البارز و الجملة فعلیة و مفسرة تقدیره "اذا ما کنت منتصفاً هدیت"

اذا: اسم من ادوات الشرط غیر الجازمة، غیر متصرف،من الاسماء الملازمة للاضافة الی الجملة الفعلیة، نکرة مخصصة، مبنی علی السکون

ظرف غیر متصرف او مفعول فیه للزمان و منصوب محلاً و متعلقه جواب الشرط

ما: حرف زائد، غیرعامل، مبنی علی السکون

کنت: فعل ماض، للمخاطب، مجرد ثلاثی، معتل و اجوف( اعلاله بالحذف)، مبنی  علی السکون

فعل من الافعال الناقصة و هی من النواسخ، اسمه ضمیر التاء البارز و الجملة فعلیة و شرطیة

منتصفاً: اسم، مفرد، مذکر، مشتق( اسم فاعل من مصدر انتصاف)، نکرة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

خبر کان مفرد و منصوب

لا ترض: فعل مجزوم بلا و علامة جزمه حذف الیاء، فاعله ضمیر المستتر فیه وجوبا تقدیره" انت" والجملة فعلیة

للناس: جار و مجرور متعلقهما " لا ترض "

شیئاً: مفعول به و منصوب

لست : فعل من الافعال الناقصة و هی من النواسخ، اسمه ضمیر التاء البارز و الجملة فعلیة و نعت و منصوب محلاً بالتبعیة من منعوته "شیئاً" و رابطه ضمیر هاء فی "ترضاه"

ترضی: فعل مرفوع بضمة مقدرة، فاعله ضمیر المستتر فیه وجوبا تقدیره" انت" والجملة فعلیة و خبر لیس و مرفوع محلاً و رابطه ضمیر انت المستتر

کم نافس الـمرء فی شئ و کابر فیـ       م       

                                         ـه الناس، ثم مضی عنه و خـلّاه            شاعر: ابوالعطاهیة                                             

کم: اسم غیر متصرف و خبریة، نکرة ، مبنی علی السکون

تمییزه محذوف تقدیره کم مدةٍ – کم : مفعول فیه و منصوب محلاً

تمییزه محذوف تقدیره کم منافسةٍ – کم : مفعول مطلق و منصوب محلاً

تمییزه محذوف تقدیره کم فردٍ – کم : مفعول به و منصوب محلاً

نافس: فعل ماض، للغائب، مزید ثلاثی، بزیادة حرف واحد من باب مفاعلة، صحیح و سالم، متعد، مبنی للمعلوم، مبنی  علی الفتح

فعل و فاعله المرء و الجملة فعلیة

الـ: حرف تعریف، غیر عامل، مبنی علی السکون

مرء: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، معرف بال، معرب، صحیح الآخر، منصرف

فاعل و مرفوع

فی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکون

شئ: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، معرف بال، نکرة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

مجرور بحرف جار - فی شئ: جار و مجرور متعلقهما "نافس"

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

کابر: فعل ماض، للغائب، مزید ثلاثی، بزیادة حرف واحد من باب مفاعلة، صحیح و سالم، متعد، مبنی للمعلوم، مبنی  علی الفتح

فعل وفاعله هو المستتر فیه جوازاً مرجعه " المرء" و الجملة فعلیة و معطوفة علی نافس بدون اعراب 

فی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکون

: اسم غیر متصرف، ضمیر متصل للنصب او للجر، للغائب، معرفة، مبنی علی الکسر بسبب وقوعه بعد یاءٍ ساکنةٍ

مجرور بحرف جار محلاً - فیه: جار و مجرور متعلقهما "کابر" والبیت مُدوّر او مُدّرج

 الناس: فاعل و مرفوع

 ثم: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

مضی: فعل وفاعله هو المستتر فیه جوازاً مرجعه " المرء" و الجملة فعلیة و معطوفة علی کابر 

عنه: جار و مجرور متعلقهما "مضی"

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

خـلّی: فعل وفاعله هو المستتر فیه جوازاً مرجعه " المرء" و الجملة فعلیة و معطوفة

ما اقـرب الـموت فی الدنیا و ابعـده                 

                                            و ما امَّـر جَنَی الـدنیا و احـلاه    

 شاعر: ابوالعطاهیة                                             

ما: اسم غیر متصرف للتعجب، نکرة بمعنی شئ، مبنی علی السکون

مبتدا و مرفوع محلاً والجملة اسمیة

اقـرب: فعل جامد علی وزن الماضی لانشاء التعجب، صحیح و سالم، متعد، مبنی علی الفتح

فعل وفاعله هو المستتر فیه وجوباً ( علی خلاف الاصل فی ضمیر الغائب) مرجعه " ما" و الجملة فعلیة و خبر و فی محل رفع و رابطها ضمیر هو المستتر  

الـ: حرف تعریف، غیر عامل، مبنی علی السکون

موت: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، معرف بال، معرب، صحیح الآخر، منصرف

متعجب منه و منصوب علی انه مفعول به

فی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکون

الدنیا: اسم، مفرد، مونث، مشتق(اسم تفضیل من مصدر دنو)، معرف بال، معرب، مقصور، ممنوع من الصرف و لکنه یقبل الکسر بسبب وجود ال)

مجرور بحرف جار بکسرة مقدرة- فی الـدنیا: جار و مجرور متعلقهما "ما اقـرب"

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

ابعـد: مکرر

فعل وفاعله هو المستتر فیه وجوباً ( علی خلاف الاصل فی ضمیر الغائب) مرجعه " ما" المحذوف و الجملة فعلیة و خبر لمبتدا المحذوف و فی محل رفع و رابطها ضمیر هو المستتر 

: اسم غیر متصرف، ضمیر متصل لنصب او للجر، للغائب، معرفة، مبنی علی الضم

متعجب منه و منصوب علی انه مفعول به

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

 ما: مکرر

 امَّر: مکرر

جَنَی: متعجب منه و منصوب بفتحة مقدرة علی انه مفعول به

الـدنیا: مضاف الیه و مجرور بکسرة مقدرة

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

احـلا: مکرر

حتی متی انت فی لـهوٍ و لعبٍ                     

                                                    و الـموت نـحوک یهوی فاغراً فـاه

 

 

حتی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکون

متی: اسم غیر متصرف، من ادوات الاستفهام، نکرة، مبنی علی السکون

مجرور بحرف جار- حتی متی: جار و مجرور متعلقهما محذوف تقدیره" تکون"

انت: اسم غیر متصرف، ضمیر منفصل للرفع، للمخاطب، معرفة، مبنی علی الفتح

مبتدا و مرفوع محلاً و الجملة اسمیة

فی: حرف، عامل جر، مبنی علی السکون

لـهو: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، نکرة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

مجرور بحرف جار- فی لـهو: جار و مجرور متعلقهما محذوف تقدیره" تکون" و شبه الجمله و خبر مرفوع محلاً

و: حرف عطف، غیرعامل، مبنی علی الفتح

لعب: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، نکرة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

معطوف و مجرور بالتبعیة  للمعطوف علیه "فی لهوٍ"

و:  واو حالیة، غیر عامل، مبنی علی الفتح

الـموت: مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیة و حالیة و منصوب محلاً و صاحب الحال انت فی "انت فی لهو" و عامل الحال تکون و رابطها حرف" الواو"

نـحو: ظرف غیر متصرف او مفعول فیه للمکان و منصوب، و متعلقه فعل یهوی

ک:  مضاف الیه و مجرور محلاً

یهوی: فعل مرفوع  بضمة مقدرة و فاعله ضمیر المستتر فیه جوازاً مرجعه "الموت" والجملة فعلیة

 و خبر و مرفوع محلاً و رابطه ضمیر هو المستتر

فاغراً: حال مفردة و منصوب، صاحب الحال ضمیر هو المستتر فی " یهوی" و عامل الحال یهوی

فـا: مفعول به ومنصوب بالف لشبه فعل فاغر

 

و لا ینـال العُلی الّا فتـیً شرُفَت                    

                                                   خلالـه فاطاع الـدَّهرُ ما اَمَـرَا

شاعر: صفی الدین حلّی من القرن الثامن                 

 

و: حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

لا: حرف نفی، غیرعامل، مبنی علی السکون

ینـال: فعل مضارع للغائب، مجرد ثلاثی، معتل و اجوف اعلاله بالاسکان والقلب، متعد، مبنی للمعلوم، معرب

فعل و مرفوع  و فاعله محذوف تقدیره لاینال احدٌ والجملة فعلیة

ال: حرف تعریف، غیرعامل، مبنی علی السکون

عُلی: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیر مصدر، معرف بال، معرب، مقصور، منصرف

مفعول به ومنصوب بفتحة مقدرة

الّا: حرف من ادوات الاستثناء، غیرعامل، مبنی علی السکون

فتـیً: اسم، مفرد، مذکر، جامد غیرمصدر، نکرة، معرب، مقصور، منصرف

مستثنی مفرغ  و مرفوع بضمة مقدرة بالتبعیة للمستثنی منه المحذوف علی انه بدل و المحذوف

فاعل تقدیره لاینال احدٌ الا فتیً و قد تبدل الالف الی التنوین

شرُفَت: فعل ماض، للغائبة، مجرد ثلاثی، صحیح و سالم، لازم، مبنی للمعلوم، مبنی علی الفتح

فعل و فاعله خلال و الجملة فعلیة و نعت و فی محل رفع بالتبعیة من المنعوت فتی و رابطها ضمیر فی خلاله

خلال: فاعل و مرفوع

: مضاف الیه و مجرور محلاً

ف: حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

اطاع: فعل و فاعله الدهر و الجملة فعلیة و معطوفة و مرفوع محلاً بالتبعیة للمعطوف علیه شرفت

الـدَّهرُ: فاعل و مرفوع  

ما: مفعول به ومنصوب

ت الـجواد و منک الجود اوَّلُـه                   

                                                    فان هلکت فما جودٌ بـموجود 

                 

انت: اسم غیر متصرف،ضمیر منفصل للرفع، للمخاطب،معرفة، مبنی علی الفتح

مبتدا و مرفوع محلاً و الجملة اسمیة

ال: حرف تعریف، غیرعامل، مبنی علی السکون

جواد: اسم، مفرد، مذکر، مشتق (صفة مشبهة، مصدره جود)، معرف بال، معرب، صحیح الآخر،منصرف

خبر مفرد و مرفوع

و: حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

من: حرف ، عامل جرٍ، مبنی علی السکون

ک: اسم غیر متصرف، ضمیر متصل للنصب او للجر، للمخاطب، معرفة، مبنی علی الفتح

مجرورمحلاً بحرف جار، منک : جار و مجرور متعلقهما محذوف تقدیره یکون، شبه الجملة

خبرمقدم جوازاً و مرفوع محلاً

الجود: اسم، مفرد، مذکر، جامد مصدر، معرف بال، معرب، صحیح الآخر، منصرف

مبتدا مؤخر والجملة اسمیة و معطوفة علی انت الجواد (بدون اعراب)

اوّل: ا سم،مفرد،مذکر، مشتق (اسم تفضیل مصدره أول)، معرف بالاضافة، معرب، صحیح الآخر، منصرف

بدل جزء من کل و مرفوع بالتبعیة من مبدل منه الجود

ه: اسم غیر متصرف،ضمیر متصل للنصب او للجر، للغائب،معرفة، مبنی علی الضم

مضاف الیه و مجرور محلاً

ف:  حرف عطف، غیر عامل، مبنی علی الفتح

اِن : حرف من ادوات الشرط الجازمة، عامل، مبنی علی السکون،

هلکت: فعل شرط مجزوم محلاً و فاعله ضمیر التاء البارز و الجملة فعلیة

ف: حرف جواب شرط، غیر عامل، مبنی علی الفتح و اقتران الجواب به واجب لوجود ما النافیة

ما: حرف شبیه لیس و هی من النواسخ، عامل، مبنی علی السکون

جودٌ: اسم ما و مرفوع و الجملة اسمیة

 بـ: حرف زائد، عامل جر، مبنی علی الکسر

 موجود: مجرور بحرف جار فی اللفظ و فی المعنی خبر مفرد لما و منصوب محلاً

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)