عربی دبیرستان

نکاتی در اعراب


۱. فاعل حتماً در زبان عربی بعد از فعل می‌آید و جمله فعلیه با فعل مفرد غایب شروع شود فاعل آن فعل یک اسم ظاهر است .

2. نائب فاعل حتماً بعد از فعل مجهول می‌آید .

3. در فعل ماضی بجز صیغه‌ی یک و چهار ر بقیه صیغه‌ها فاعل ضمیر بارز است .

4. در فعل امر مخاطب بجز صیغه یک در بقیه صیغه‌ها فاعل ضمیر بارز است .

5. اسم افعال ناقصه دقیقاً مثل فاعل می‌باشد (طریقه حضور و انواعش) .

6. ضمیر « نا » بعد از فعل مضارع و امر حتماً نقش مفعول را دارد .

7. ضمیر « ی » بعد از فعل مضارع و امر اگر با « ن » وقایه همراه نباشد نقش فاعل را دارد .

8. جمع مونث هیچگاه فتحه نمی‌گیرد و نقش آن اگر ضمه نگرفته باشد معمولاً منصوب است .

9. اسم منصوب بعد از افعال ناقصه خبر افعال ناقصه می‌باشد .

10. دو اسمی که دارای « الف » و « تنوین » باشند و درکنار هم قراربگیرند اسم دوم 98 درصد صفت است.

11. عدد هرگاه بعد از معدود قرار بگیرد نقش صفت دارد و همچنین « ذو ، ذی ، ذا » که جز اسماء خمسه است بعد از اسم نکره صفت هست .

12. معدود بعد از عدد هرگاه منصوب باشد نقش تمییز را دارد و همچنین اسم منصوب بعد از وزن افعل تمییز می‌باشد .

13. بعد از حرف ندای « یا » هر اسمی بیاید حتماً منادی می‌باشد .

14. اسم علم و اسمهای مبنی به اسم دیگر اضافه نمی‌شود و بعد از این اسمها غالباً مضاف الیه نمی‌آید . برای تجزیه وترکیب 2 نمره در کلیه امتحانات و پایه های تحصیلی در نظر گرفته شده است.

فرق بین همزه و الف

فرق بین همزه و الف1. همزه حرکات سه گانه و سکون را می پذیرد اما الف همشه ساکن است ، مانند : إِبراهیم – أُکتُب – اَکرَم َ – اَلشَّی ء
همزه د ابتدا ، وسط و آخر قرار می گیرد مانند : « أَذهَبُ – سَأَلَ – قَرَأَ » اما الف در ابتدای کلمه قرار نمی گیرد .

چند فایل انیمیشنی آموزش عربی:

چند فایل انیمیشنی آموزش عربی:

1- آموزش تلفظ حروف عربی

2- آموزش اسامی میوه ها و سبزی ها به صورت صوتی و تصویری

3- آموزش جهتها و اسامی اجزای صورت انسان

(توضیح: برای تلفظ کلمات در آموزش تصویری لغات باید روی گزینه مورد نظر کلیک کنید)


دانلود از سرور گوگل

دانلود از پرشین گیگ

حجم: 2 مگابایت 

1 2 3 4 5 ... 8 >>