X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری دوم

نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری دوم

سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه سوم

                                                        

  بسمه تعالی                           تاریخ:9/3/85          محل نمره

نام :                                   دبیرستان نمـــونه دولــتی پسرانه رزن      مدت: 75 دقیقه

نام خانوادگی:                                 عربی (1) خرداد ماه  85                  

(( تذکّر :  لطفاً در سؤالهای گزینه ای ، ازنوشتن خودداری نموده و فقط زیرگزینه درست خط بکشید. ))   (( درمحل نمره چیزی ننویسید))

س1- ترجم العبارات الی الفارسیة:                                                                                        3      نمره

الف- مَاالفائدةُ فی ثروةٍ وَرائَها لعنةُ النّاسِ.

ب- سیّدی ، عددٌ مِنْ شَبابِنا خَرَجُوا مِنْ دینِنا.

ج- القرآنُ مِنْهاجٌ لِسَعادَةِ اْلانْسانِ وَ عَقیدةٌ لِلْحیاةِ .

س2- عین الترجمة الصحیحة‌ :                                                                                         5/1     نمره

 الف) ذکروا للفوم اربعین فائدة. 

برای پیاز چهل فایده ذکر شده است . (   )               برای سیر چهل فایده ذکر کرده اند .(   )

ب ) قد افلح المؤمنون .

مردان با ایمان رستگار شدند (    )                          رستگار شدگان همان مؤمنانند. (    )

ج) فرصت یادگیری را غنیمت شمار .

الفرصة للتعلم غنیمة (   )                             اغتنم الفرصة للتعلم (   )

3- ترجم الکمتین : الحدید(                          )      أَقامَ (                           )                         75/0    نمره

4- جمله زیر را به عربی برگردانید :‌                                                                                     5/0     نمره

(الآن میروم و نماز میخوانم )

5- اکمل الترجمة :  (جاهای خالی را کامل کنید)                                                                       1       نمره

  انّی لما اَنْزلتَ الیَّ من خیرٍ فقیرٌ .          ج- همانا من به .  .  .  از خیر به سویم .  .  .   .   .    نیازمندم .

   هؤلاء وجدوا السعادة فی الاسلام .       ج-   .  .  .    خوشبختی را در دین اسلام   .  .  .   .  .   0 

 

نام و نام خانوادگی:                     عــــــربی یــــــک نمونه دولتی                                        صفحه    دوم

6- صحح الاخطاء فی الترجمة :  (سه غلط موجود در جمله را درست کنید)                                     75/0     نمره

  وصلتُ الی هذهِ النتیجةِ أنّ کلَّ ناحیةٍ یفسدُ اللحمُ .

  به آن نتیجه رسیدیم که در هر محلّه شیر فاسد میشود.  1-                   2-                    3-

7- شکّل الکلمتین : (دوکلمه مشخص شده را حرکت گذاری کنید )                                             5/0     نمره

  کیفَ لاتُبصر  الحقیقة  فی العالم .

8- اقرأ النص التالی ثم اجب عن الاسئلة اجابة کاملة .                                                             2         نمره

     ((قتل الکفار سمیة بعد التعذیب و زوجها یا سرا کذلک  بلال تحت اشد تعذیب و عمار ….نحن بحاجة

    الی مکان امن لنشر الاسلام . فامر الله المسلمین و المسلمات بالهجرة الی الحبشة فهاجروا الی الحبشة.))

الف) هل قتل الکفار یاسراً ؟

ب) من امر المسلمین و المسلمات بالهجرة ؟

ج) این هاجر المسلمون و المسلمات ؟

د ) متی قتل الکفار سمیة ؟

9- اکمل الفراغ مناسباً للضمیر:                                                                                            1       نمره

  الف- هُمْ .  .  .  .  .  .   . ( یُدافعُ )                     ب -  انتَ .  .  .   .   .  .  ( یَعْتَدِلُ " امر " ) 

10- ازکلمه داده شده اسم مفعول  و اسم مبالغه بسازید :                                                             1        نمره

   جَبَرَ   :  اسم مفعول (                    )    اسم مبالغه  (                       )

11- اکتب الکلمتین مع ضمیر "الیاء " :                                                                                5/0     نمره         

                                              1) بَشَّرَ (                  )         2) معلّم (                     )             

12- اکمل بالضمیر المناسب :                                                                                            5/0     نمره

 ماذا تطلبین ، اطلبُ مساعدتـ  .  .   .  . تفضّلی ادخلی، کیف؟ .  .  .  . لااَقْدِرُ .

نام و نام خانوادگی:                              عـــــربی یـــــــک نمونه دولتی                              صفحه    سوم

13- اجعل فی الفراغ الموصول المناسب :  ( اللاتی ، التی ، الذین ، الذی ، من ، ما )                               1      نمره

الف – اننا فقراء لـ  .  .  .  تنزل الینا من خیر .

ب -  الطالبة المجتهدة هی .  .  .   تنجح فی درسها .

ج – المؤمنون  .   .   .   یعملون الصالحاتِ یَنجحونَ.

د-  المسلمات هنَّ .  .   .  .  یعملن الصالحات .

14- عین المعرب و اذکر اعرابه و المبنی و اذکر بنائه :                                                                 1      نمره

  (( هم وَجَدُواْ  طریقةً  لحل هذِهِ المشکلةِ .

15- عین فی الجملتین :   الف- نحنُ ناجحون فی الْاِمتَحانِ .        ب- یضربُ اللهُ الامثالَ  .                     2       نمره 

 الفعل(             )، الفاعل(              )   نوع الفاعل(                ) المفعول (                 ) 

المبتدأ (                )  الخبر(                )  نوع الخبر(                   )  ، الجار و المجرور (                   )                     

16- اجعل فی الفراغ الکلمة المناسبة :                                                                                   5/0     نمره

الف – ربّنا افرغْ علینا صبراً و .  .   .  .  اقدامنا . ( اثبتَ -  ثَبتتْ –  یُثبتُ -  ثَبّتْ )

ب – نحن .  .  .  . الخالق کل یوم .       ( شکرْتُ – یَشکرُنا – نشکرُ – شکرتْنا )

 

17- گزینه مناسب را برای تکمیل جمله ها انتخاب کنید :                                                           5/0    نمره

(( هرگاه فاعل اسم ظاهر باشد ، فعل  .   .   .   . (مطابق با آن –  مفرد ) می آید.  ))

((هرگاه مبتدا .  .  .   .  . ( ضمیر – معرب – دارای "ال" ) باشد ، اعرابش محلی است . ))

18- اکمل الاعراب و التحلیل الصرفی:           ((    العاقلُ یجتهدُ فی الدرس .  ))                                 2       نمره

العاقل : . .  .  . ، مفرد ، مذکر، .  .  .  .    / .  .   .  .  ومرفوع والجملة .  .  .  .  .  . 0

یجتهد : فعل .  .  .  .   ، للغائب ،  .   .   .   /  فعل و فاعله .  .  .  .  .  .   .   . ، والجملة .  .  .   .   .  0

((من ا... التوفیق ))

موفق باشید

-----------------------------------------------------------------------------

سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه چهارم

                                                           بسمه تعالی                          تاریخ: 18/3/85         محل نمره

نام :                                           دبیرستان شهید موسوی رزن                مدت: 75 دقیقه

نام خانوادگی:                                 عربی (1) خرداد ماه  85                  طراح:علیرضا عیوضی

(( تذکّر :  لطفاً در سؤالهای گزینه ای ، ازنوشتن خودداری نموده و فقط زیرگزینه درست خط بکشید. ))   (( درمحل نمره چیزی ننویسید))

س1- ترجم العبارات الی الفارسیة:                                                                                        3      نمره

الف- مَاالفائدةُ فی ثروةٍ وَرائَها لعنةُ النّاسِ.

ب- سیّدی ، عددٌ مِنْ شَبابِنا خَرَجُوا مِنْ دینِنا.

ج- القرآنُ مِنْهاجٌ لِسَعادَةِ اْلانْسانِ وَ عَقیدةٌ لِلْحیاةِ .

س2- عین الترجمة الصحیحة‌ :                                                                                           5/1     نمره

 الف) فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ. 

پس به آن چه می گویند بی تابی مکن (   )               پس بر آن چه می گویند شکیبا باش (   )

ب ) قَدْ اَفْلَحَ اْلمُؤمِنُونَ .

مردان با ایمان رستگار شدند (    )                          رستگار شدگان همان مؤمنانند. (    )

ج) اَلرُّمانُ غَنیٌّ بِعُنصرِ الْحَدیدِ .

سیب سرشار از آهن است (   )                             انار سرشار از آهن است (   )

3- تَرْجِم اْلکَلمتین :   نَفَخَ (                          )       اَلصّامِتْ (                           )                    1       نمره

4- جمله زیر را به عربی برگردانید :‌                                                                                     5/0     نمره

 (علم انسان را به خداوند نزدیک می کند )

5- اَکْمِلِ اْلتَّرجَمَةَ :                                                                                                         75/0    نمره

  اَلیَوْمَ اکملتُ لکُم دینَکُم .              امروز 0000000 را برای شما  کامل 000000000 .

 

  قَتَلَ الکُفّارُ سُمَیَّةَ بَعْدَ التَّعْذیبِ .        کافران سمیه را بعد از 0000000000 کشتند .

 

نام و نام خانوادگی:                                             عربی یک موسوی                                     صفحه    دوم

6- صَحِّحِ الاَخْطاءَ فِی التَّرجمة :  (سه غلط موجود در جمله را درست کنید)                                    75/0     نمره

  لماذا لایقدِرُ الاطبّاءُ معالجةَ هؤلاءِ المرضَی.   آیا  پزشکان  نتوانستند  این  بیمار را درمان کنند .

7- شَکّلِ الکَلمَتَیْنِ : (دوکلمه مشخص شده را حرکت گذاری کنید )                                             5/0     نمره

  اَلمُسْلمونَ رَفَعُوا اعلام  الحَضارَةِ فِی العالم .

8- اقرأ النص التالی ثم اجب عن الاسئلة اجابة کاملة .                                                             2         نمره

     (( سافر شخص الی بلاد کثیرة‌ و شاهد انواعاً مختلفةً من الحیاة‌    فسأله احد اصدقائه لقد رأیت

      اطراف العالم  و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرک فما اجمل شیء‌ٍ رأیته. اجاب هو وطنی

      التی تولدت فوق ارضه و تنعمت بخیراته))  

الف) الی این سافر الشخص ؟       

ب)  ماذا شاهَدَ الشخصُ فی سفره ؟

ج)   ماسَأَلَ صدیقُ الشَّخصِ منه؟     

 د)   ما قال الشخص فی جواب صدیقه؟

9- اکمل الفراغ مناسباً للضمیر:                                                                                            1       نمره

  الف- انتَ  .  .  .  .  .  .   .   ( یُدافعُ )                     ب -  انتنَّ  .  .  .   .   .  .  ( یعتدل " امر " ) 

10- ازکلمه داده شده اسم فاعل  و اسم مبالغه بسازید :                                                             1        نمره

   عَلِمَ   :  اسم فاعل (                    )    اسم مبالغه (                      )

11- اکتب الکلمتین مع ضمیر "الیاء " :   نصرَ  (                  )     صَدیق (                     )              5/0     نمره

12- اکمل بالضمیر المناسب :                                                                                            5/0     نمره

 تَرجِعُ الفأرةُ مِنْ بیتـ . . . و . . . .   تَجلسُ تحت المظلة .

نام و نام خانوادگی:                                             عربی یک موسوی                                    صفحه    سوم

13- اجعل فی الفراغ الموصول المناسب :  ( اللاتی ، التی ، الذین ، الذی ، من ، ما )                               1      نمره

الف – اننا فقراء لـ  .  .  .  تنزل الینا من خیر .

ب -  الطالبة المجتهدة هی .  .  .   تنجح فی درسها .

ج – المؤمنون  .   .   .   یعملون الصالحاتِ یَنجحونَ.

د-  المسلمات هنَّ .  .   .  .  یعملن الصالحات .

14- عین المعرب و اذکر اعرابه و المبنی و اذکر بنائه :                                                                 1      نمره

  (( هم وَجَدُواْ  طریقةً  لحل هذه المشکلةِ .

15- عین فی الجملتین :   الف- الصّدقُ رأسُ الفضائلِ .           ب- اَنزَلَ اللهُ اِلَیْکُمْ ذِکْراً  .                     2       نمره 

 الفعل(             )، الفاعل(              )   نوع الفاعل(                ) المفعول (                 ) 

المبتدأ (                )  الخبر(                )  نوع الخبر(                   )  ، الجار و المجرور (                   )                     

16- اکمل الاعراب و التحلیل الصرفی:           ((    الطالب یغتنم الفرصة .   ))                                  2       نمره

الطالب: . .  .  . ، مفرد ، مذکر، .  .  .  .    / .  .   .  .  ومرفوع والجملة .  .  .  .  .  . 0

یغتنم : فعل .  .  .  .   ، للغائب ،  .   .   .   /  فعل و فاعله .  .  .  .  .  .   .   . ، والجملة .  .  .   .   .  0

17- اجعل فی الفراغ الکلمة المناسبة :                                                                                  5/0     نمره

الف – ربّنا افرغْ علینا صبراً و .  .   .  .  اقدامنا . ( اثبتَ -  ثَبتتْ –  یُثبتُ -  ثَبّتْ )

ب – نحن .  .  .  . الخالق کل یوم .  ( شکرْتُ – یَشکرُنا – نشکرُ – شکرتْنا )

18- گزینه مناسب را برای تکمیل جمله ها انتخاب کنید :                                                         5/0    نمره

(( هرگاه فاعل اسم ظاهر باشد ، فعل  .   .   .   . (مطابق با آن –  مفرد ) می آید.  ))

((هرگاه مبتدا .  .  .   .  . ( ضمیر – معرب – دارای "ال" ) باشد ، اعرابش محلی است . ))

((من ا... التوفیق ))

موفق باشید

--------------------------------------------------------------------------

سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه پنجم

                                                                    بسمه تعالی                                             صفحه یک

نام :                                               سؤالات عربی یک در نوبت اول                               تاریخ :

نام خانوادگی:                                              سال 86- 85                                               مدت: 80  دقیقه

1- للتّرجمة الی الفارسیّة :

1/1) انتخب یا ولدی لاتفکّر فی الثّمن.

2/1) موکب قارون المعظّم فی الطریق.

3/1) هو لا یتروّح بل یجفف قمیصه .

4/1) والدتی بانتظاری‏, بلّغ سلامی الی حبیبی.         3  نمره

2- اطلب ما طلب منک :

           ترجم :         الف) الی الفارسیّة : 1- النجدة :                                 2- منح:

                             ب )   الی العربیّة : 1- عبادت کنید:                         المضاد لـ « ثوب» :                               1   نمره

3- اکمل الفراغات فی الترجمة :

1/3) نهض اویس من مکانه حزیناً .    اویس  ................. از جایش .................. 0

2/3) المؤمنون یجاهدون باموالهم وانفسهم.  مؤمنان با مالها و جانها ............جهاد ..................0

3/3) الله یعلم و انتم لاتعلمون .     خداوند ................... و شما ......................0           5/1   نمره

4- انتخب ما یناسب للفراغ :

1/4) لا تبحثوا عن عیوب الناس.  

در............ عیبهای مردم نباشید.                1- جستجوی           2- گفتگوی          3- بحث از

2/4) اطلب زیارة حبیبی , رسول الله(ص).

دیدار محبوبم  رسول خدا را       .......    0  1- طلب کردم       2- می طلبم           3) خواستم.

3/4) تنعقد حفلة فی المدرسة .

درمدرسه جشنی برگزار    ............       0  1- می شود          2- شده است           3- خواهد شد           5/1   نمره

5- صحح الاغلاط فی ترجمة العبارات :

1/5) اصبح قارون عبرة للاجیال .    قارون عبرتی شد , برای این نسل .

2/5) المستضعفون هم وارثون الارض. ضعیف کنندگان همان وارثین زمین هستند.             1   نمره

نام :                                               سؤالات عربی یک در نوبت اول                                       صفحه   دو

6- اقرأ النص التالی و اجب عن الأسئلة :

           « خرج اویس من قریته یطلب زیارة النّبیّ (ص), فقرب اویس من مدینة النبی ...   وقال فی نفسه:

            یا للسعادة ؛ یا للسعادة .  دخل المدینة , رأی رجلاً سئله : این بیت النبی(ص) . اجاب: هناک هناک

            ثمّ قال : آه وصلتُ ...  نهایة الفراق ... وقال للرجل: عفواً , حبیبی ... اطلب زیارة حبیبی رسول الله

            اجاب الرجل: هو سافر الی مکان قریب ... »

  الأسئلة :

    1) لماذا خرج اویس من قریته ؟

    2) ماذا قال اویس حینما قرب من مدینة النبیّ؟

    3) من رأی اویسُ بعد دخوله فی المدینة ؟

    4) أ کان رسول الله فی «المدینة» ؟          2    نمره

7- املأ الفراغ بالصیغة المناسبة :

 هم    ........        ( نهض)                       انتم        .......       ( یتعارف « امر» )            

هنّ      ......        (یجاهد)                       انتما      .......        ( یحترم « نهی» )

انتِ    ........       ( أحسن)                      هی       .......        ( یستکبر« نفی» )         5/1  نمره

8- عین الافعال المزیدة واذکر بابها : (دو فعل مزید را مشخص نموده وباب آنها را بنویسید )

1/8) ارسلنا رسلنا بالبینات .                             جواب: 1)   ....             از باب  .....

2/8) والدتی بانتظاری , بلّغ سلامی الی حبیبی.              2)   ....             از باب  .....    1    نمره

9- عین الجامد و المشتق واذکر نوعه : ( دواسم جامد ودو اسم مشتق بیابید ونوع مشتق ها را بنویسید )0

1/9) المؤمن فی الاستقامة, الجبل .             الجامد : 1 -      .......         2-        .......

2/9) احسن الی الفقیر.        المشتق: 1-    ........       نوعه ........           2-    ........       نوعه   ......     5/1  نمره

10- اصنع ما طلب منک : ( آنچه خواسته شده بسازید )

1/10) اسم الفاعل من ( علم )        .....                2/10) اسم المفعول من ( انتخب )         ......

3/10) اسم المکان من ( سجد)      .....                 4/10) اسم المبالغة من ( نجر)             .......

5/10) اسم التفضیل من ( صبر)     ......                6/10) الصفة المشبهة من ( عطش)       .......  5/1  نمره

نام :                                               سؤالات عربی یک در نوبت اول                                       صفحه   سه

11- عین الفاعل , المفعول, المبتدأ , الخبر فی العبارات التالیة :

1/11) کتب التلمیذ الدرس .

2/11) یا ربّ : قولک حقّ وصدق .     1   نمره

12-  انتخب الصحیح للفراغ فیما یلی :

1/12) و احسن کما   .......   الله الیک .                 الف- احسنوا       ب- احسن         ج- تحسن

2/12) هو  .....   فی معرکة نهروان .                     الف- جاهدت       ب- جاهدوا       ج- جاهد

3/12) نحن  ........  زیارة الامام المنتظر(عج).          الف- اطلب          ب- نطلب         ج- یطلبون   5/1   نمره

13- اکمل العبارت :

1/13) اسم مشتق به اسمی گفته میشود که از    ......     ساخته شده باشد.

2/13)یکی از وزنهای  اسم زمان و مکان عبارتند از:   ............      .

3/13) برای ساختن جمع مذکر سالم  به آخرمفرد مذکر عاقل   .......  یا   ........  اضافه میشود.       1   نمره

14- انتخب الاعراب المناسب للکلمتین : فی الجملة ((  یجتهد العاقل فی الدرس .))

1/14) العاقل :   الف- مبتدا ومرفوع           ب-  خبر و مرفوع            ج – فاعل و مرفوع

2/14) الدرس:  الف – مجرور                  ب-  مفعول                     ج -  خبر مرفوع

            5/0   نمره

15- انتخب التحلیل الصرفی المناسب للکلمتین :

           (( خرج الطالب من المدرسة . ))

1/15) خرج :          الف- فعل ماض, للغائب, مجرد ثلاثی,...     

                           ب- فعل ماض, للغائبین , ثلاثی مجرد, ...

2/15) طالب:         الف- اسم , مفرد,مذکر, مشتق,...             

                           ب- اسم, مفرد,مذکر, للغائب, جامد,...

(( ارجو النجاح لکم ))        5/0

---------------------------------------------------------------------

سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه ششم

  بسمه تعالی

نام :                                               سؤالات عربی یک در نوبت اول (2)                           تاریخ :

نام خانوادگی:                                              سال 85- 84                                                مدت: 80  دقیقه

1- ترجم العبارات :

1/1) هب لی حکما و الحقنی بالصالحین .

2/1) قد اسلمت منذ مدة ولکن ما شاهدت حبیبی.

3/1) الذی یکنز الذهب و الفضة فبشّره بعذاب الیم.

4/1) لمّا علم بأن البائع عرفه ذهب الی دکّان آخر.       3    نمره

2- ترجم اللغتین :

                    1) انفقتُ :                                     2)البدیع :            5/0 نمره

3)  اکتب :    

               المرادف لـ « قوّ»    ....                           المضاد لـ « بشیر»         .....           5/0 نمره

4) اکمل الفراغ فی الترجمة :

1/4) القرآن یرشد الی خیر سبیل .          قرآن به بهترین  راه          ........          .

2/4) إدفع لهم دینارا من الذهب .           به آنها یک دینار    .......      بپرداز .

3/4) لمّا شاهد البسة فاطمة بدأ بالبکاء .  وقتی که لباسهای فاطمه را مشاهده کرد       .......     به گریه کردن.        5/1  نمره

5) عین الترجمة الصحیحة :

1/5) یضرب الله الامثال للناس.

      الف – خداوند برای مردم مثل ها میزند.               ب- خداوند برای مردمان مثلها آورد.

2/5) جاهدوا الکفار و المنافقین .

      الف- با کافران ومنافقان بجنگید.                  ب- با کافران و منافقین نبرد کردند .

3/5) اصبح قارون عبرة للاجیال .

      الف- قارون هنگام صبح عبرت نسلها شد.      ب- قارون عبرتی, برای همه ی نسلها شد .       5/1   نمره

نام :                                            عربی اول دبیرستان در نوبت اول (2)                         صفحه   دو         

6) صحح الاخطاء فی ترجمة الجملتین:(درترجمه سه غلط وجود دارد زیرآنها خط بکشید ودرست آنها را بنویسید)

1/6) ألیس فی المجلس اکبر منک.   آیا در مجلس بزرگتر از تو هست ؟

2/6) خلّصنا من شرّ هذا الطاغوت .   ما را از شرّ آن سرکش خلاص کرد.

  جواب : 1-                        2-                      3-                        0   5/1   نمره

7 ) اقرأ النصّ , ثم اجب عن الأسئلة :

     استیقظ الطالب« زیاد علی» قبل الفجر و بعد الصلاة هیّأ نفسه , وخرج من البیت محزونا .

     فذهب وحده الی الحفلة  لیشترک فیها. دخل المدرسة وسلّم علی مدیر المدرسة   فجلس

     فی الساحة علی کرسیّ .بعد قلیل جائت امّه و التلمیذ حینما شاهد امّه تغیّر لونه وخاطبها

      وقال : س , س ,سلا, سلام ....

     بدأت المراسم وبعد اجراء المسرحیّة و....     قال المدیر: نحن اجتمعنا هنا لتکریم التلمیذ

     المثالیّ و لیس هو الّا« محمود» .  اشتدّ الطالب حزنه وفرّ من المدرسة مسرعاً باکیاً ....0

الأسئلة :

 1/7)  متی استیقظ زیاد علی وما فعل قبل الفجر؟

 2/7) کیف خرج الطالب من البیت ؟

 3/7) ماذا حدث للطالب فی نهایة الحفلة ؟    5/1   نمره

8 ) للتعریب : ( به عربی ترجمه کنید )0

* پروردگارت را عبادت کن .      جواب :  .......            5/0  نمره

9 ) اکمل الفراغات بالفعل المناسب :

1/9) هی      .......         ( بَسَطََ)                        4/9) اَنتِ       .......        ( یَنقلبُ «امر» )

2/9) هنّ     ......          ( یَبذُلُ )                       5/9) انتنّ         ........      ( یَستنکفُ « نهی» )

3/9) انتم    .......         ( لایُخالِفُ )                   6/9) هُم           ........      ( یَتَکاسَلُ « نفی» )   5/1   نمره

10) اصنع ما طلب من الکلمات :

1/10) المصدر من « صَدَّقَ » :     ..........              3/10) الجمع السالم للمؤنث من « منافق » :       ...........

2/10) المثنی  من « قمیص »:        ..........            4/10) الجمع التکسیر من « دبّابة » :       ...........       2   نمره

نام :                                            عربی اول دبیرستان در نوبت اول (2)                                صفحه     سوم

11) عین الجامد والمشتق و( اذکر نوع المشتق) من الکلمات التی تحتها خط:

1/11) لاح القمرفی السّماء .

2/11) المسجد معبد المسلمین.     5/1      نمره

12) انتخب الصحیح للفراغ : فقط زیر گزینه های درست خط بکشید .

1/12) اذ قال لصاحبه , .......... إنّ الله معنا . ((   لایذهبُ   /    لاتحزَنَّ  /  لاتذهبی   /  لاتحزن    ))

2/12) هل  ....... تعرفین بائع الصحف .   ((   انتِ   /     انتُم     /   انتُنّ     /   هیَ   ))

3/12) انتما  ........   فی الدروس .   (( یجتهدون    /     تجتهدان    /    تجتهدوا    /    اجتهدوا  ))

4/12) فعل امر از« تُصَدِّقُونَ» کدام است ؟     (( صَدِّقوا    /    صَدَّقوا   /   صَدِّقونَ   /  صَدَّق   ))          2   نمره

13) شکّل الکلمتین : فقط حرکت گذاری کنید :

 * فـَــتَحَ  حمیــد  الـبـــاب . 5/0  نمره

14) انتخب الصحیح :

* فعلهای ثلاثی مزید وزن  معیّنی  دارند, یعنی    ... هستند .    الف- قیاسی      ب- سماعی    ج- بی قاعده

* از وزنهای مشهور صفت مشبهه .....    میباشد.                   الف-  فَعَلَ و فَعلان .      ب- فَعِل وفَعل .

            5/0  نمره

15) للاعراب :   (  نقش و اعراب دو کلمه زیر را بنویسید  ).

* اِنتَخَبَ الامامُ   قمیصاً .      الامام :     .......                   قمیصا :      ..........              1   نمره

16) انتخب التحلیل الصرفی للکلمة :      * طَلَعَت  الشَّمسُ .*

   طَلَعَت :

  الف- فعل مضارع, للغائبة, مجرد ثلاثی...        ب- فعل ماض, للغائب, مزید الثلاثی...

 ج- فعل امر,للمخاطب , مجرد الثلاثی,...          د- فعل ماض, للغائبة, مجرد ثلاثی, ....       5/0  نمره

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)