عربی دبیرستان

الدرس السابع : درس هفتم عربی ۱

الدرس السابع : درس هفتم  عربی ۱

الدرس السابع : درس هفتم
الهْجرةُ : هجرت

کلمه ها و ترکیب های تازه :
الْاَحَد : یکتا
طیّبْ : خوب
اَرْجَعَ : بازگردانید
الغّری : نام یکی از بتهای قریش
اَقامَ – یقیمُ : به پا داشت
الفُقراء : جمع فقید
اقامة الصلاة : به پاداشتن نماز
کذلک : همچنین
اَنْزَلَ : فرو فرستاد
اللاّت : نام یکی از بت های قریش
التطمیع : به طمع انداختن
لما : برای آنچه
التّغذیب : شکنجه
الْمُوحدّ : یکتاپرست
الصّامت : ساکت
هُبَل : نام بتی از کفار قریش
اهلاً و مرحباً : خوش آمدید
اهلا و مرحبا بکم : شما خوش آمدید  قواعد درس هفتم :

در زبان عربی کلماتی وجود دارند که موجب ارتباط و اتصال میان اجزای جمله می شوند.
مانند (الذی یجتهد فهو ینجُحُ) کسی که تلاش می کند موفق می شود به چنین کلماتی که از جنس اسم هم هستند موصول می گویند.
موصول دو نوع است:
1. موصول خاص
2. موصول مشترک

1 – موصول خاص موصولی است که برای مذکر و مؤنث همین طور برای مفرد و مثنی و جمع صیغه های خاص دارد.
مثلاً : برای مفرد مذکر (الذی) به معنی ( که ، کسی که ، چیزی که )
برای مفرد مؤنث (التی) به معنی (که ، کسی که ، چیزی که )
برای جمع مذکر ( الذی) به معنی ( که ، کسانی که )
برای جمع مؤنث ( اللاتی) به معنی (که ، کسانی که )
موصول در عربی بر حسب ما قبل خود تغییر می کند مانند :
الطّالبُ الذی یجتهد یَنْجَحُ
الطالبةُ التّی تتْجهدُ تنْجَحُ
الطّلابُ الذین یجتهدون ینجحون
الطالباتُ اللاتی یجْتهدون ینْجَحْنَ

2 – موصول مشترک : موصولی است که برای مذکر و مؤنث و برای مفرد و مثنی جمع یکسان بکار می رود.
مانند (مَنْ)به معنی (کسی که ، کسانی که ) و (ما) به معنی (چیزی که چیزهایی که ، آنچه)
   تمرینات درس هفتم :
1. اجْعل فی الفراغ الموصول َ المناسب :
در جای خالی موصول مناسب قرار بده
اللاتّی ، ما ، الّتی ، مَنْ، الّذین

1 – الطالبةُ المجتهدة هی الّتی تنجاحُ فی درسها .
دانش آموز تلاشگر است که درویش موفق می شود( مؤنث)

2 – الاُمّهاتُ هُنَّ اللاتی تعبنَ منِ احْلبنا
مادران هستند که به خاطر ما زحمت می کشند
3 – انْفِقْ بما عندک فی سبیل الله .
آنچه را که نزد توست در راه خدا انفاق کن

4 – اِحْترم مَن هو اصغرُ منک . به کسی که از تو کوچکتر است احترام کن

5 – الذین یعلمون الصّالحات فلهم اجرٌ عظیم .
کسانی که کارهای شایسته می کنند پس پاداش بزرگی دارند
   2 . اکْمل الفراغ وفق المؤذج
جای خالی را مطابق نمونه پر کن .
المؤمن هوالذی یتوکّلُ علی الله فی الحیاة

المؤمنة . هی الّتی تتوکّلُ علی الله فی الحیاة
المؤمنون . هم الذین یتوکّلون علی الله فی الْحیاه
المؤمنات هنّ اللاتی یتوکّلنَ علی الله فی الْحیاة
   3. عین الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة . ترجمه عبارت های صحیح را معین کن

1 – الحمدُالله الّذی لَهُ ما فی السّموات ِ و ما فی الارض
حمد و سپاس خدای را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست.
حمد و سپاس خدای را که آسمان ها و آن که در زمین است از آن اوست

2- قَدْ افلَحَ المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون
به تحقیق مؤمنانی که در نمازهاشان خاشع و فروتنند، رستگار شدند
رستگار شدگان همان خاشعان و فروتنان در نمازند

3 – العاجزُ مَنْ عَجَز عنْ الکتاب الثّواب
ناتوان کسی است که از بدست آوردن ثواب عاجز باشد
ناتوان از بدست آوردن ثواب عاجز است
   4 – عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی لکلمات الّتی اشیر الیها بخطّ
در تجزیه کلاتی که با خط مشخص شده اند صحیح را معین کن
(هو الذی اَرْسَلَ رسولَهُ بالهدای)
او کسی است که پیامبرش را به هدایت (مردم) فرستاد

هو --> اسم - ضمیر منفصل - للغائب
الذی-->اسم - موصول خاص - للمفردالمذکر
ارسل--> فعل ماضی - للغائب - ثلاثی مزید
   تست های کنکوری درس هفتم :

1 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) انفِقْ بما عندک فی سبیل الله . انفاق کردن در راه خدا واجب است
ب) قتلَ الکّفار السمیة بعد التعذیب . کافران سعید را بعد از شکنجه کشتند
ج) انّ ارض واسعةٌ فایای فاعْبدون . زمین من وسیع است پس فقط مرا بپرستید
د) امرالله المسلمین و الملسمات بالهجرة . خدا به مردان و زنان مسلمان فرمان داد که هجرت کنند

2 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) ارجع : بازگردانید
ب) اَحَد : یکتا
ج) اَقام َ : برخاست
د) اَنْزَلَ : نازل کرد

3 – ترجمه کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف) التطمیع : به طمع انداختن
ب) کذلک : چطور
ج) طیّب : بسیار خوب
د) الموحّد : یکتاپرست

4 – کدام گزینه موصول خاص نیست؟
الف) الّذی ، الّذین
ب) اللاتّی
ج) الّتی
د) مَن، ما

5 – کدام گزینه موصول مشترک نیست؟
الف) مَنْ
ب) الذی، الذیّن
ج) ما
د) مَن، ما

6 – کدام گزینه جمله (منَ النساء ...شارکن فی الجهاد) را کامل می کند.
الف) ما
ب) من
ج) الذّین
د) اللاّتی

7 – کدام گزینه جمله (اَنْفق بی عندک فی سبیل الله ) را کامل می کند
الف) ما
ب) من
ج) الذین
د) اللاّتی

8 – کدام گزینه در مورد تجزیه (هُوَ) در جمله (هوََ طالبٌ) صحیح نیست؟
الف) اسم
ب) ضمیر منفصل
ج) برای مفرد مذکر غایب
د) ضمیر متصل

9 – کدام گزینه در مورد تجزیه (ما) در جمله (اعْمل بما تعلّمتُ) صحیح نیست؟
الف) اسم پرسشی
ب) اسم
ج ) موصول مشترک
د) برای مذکر و مؤنث یکسان است

10 – کدام گزینه در مورد ترکیب (الحمدُ) در جمله ( الحمدالله) صحیح نیست؟
الف) خبر مرفوع
ب) فاعل مرفوع
ج) مبتدا مرفوع
د) مفعول و منصوب

11 – ترجمه کدام گزینه صحیح است؟
الف) احبُس قتکَ : با تو نشستم
ب) شاهدوا و هذا المنظر - این صحنه را مشاهده می کنند
ج) ما کان عنده ما یدفع دینهُ : چه چیزی داشت تا قرضش را بدهد
د) عمْلتُهُ لا مطمئناتِ نفسی : برای اطمینان یافتن خودم آن را انجام دادم
 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)