X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

لیست یادداشت‌ها rss

 • فعل (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:33)
  فعل : انجام دادن کار یا روی دادن حالتی دریک زمان مشخص را فعل می گویند . در دوره راهنمایی با چند نوع فعل آشنا می شوید : فعل ماضی : بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان گذشته اطلاق می شود . مانند : کَتَبَ ...... نوشت فعل مضارع : برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان حال اطلاق می شود . مانند: یَکتُبُ .........
 • جدول صرف فعل های ماضی و مضارع ثلاثی مجرد (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:32)
  جدول صرف فعل های ماضی و مضارع ثلاثی مجرد و ضمایر متصل و منفصل جدول صرف فعل های ماضی و مضارع ثلاثی مجرد و ضمایر متصل و منفصل جنس تعداد شماره صیغه ضمیر منفصل معنی ضمیرمنفصل فعل ماضی فعل مضارع ضمیر متصل معنی ضمیر متصل غائب مذکر مفرد 1 هُوَ آن مرد فَـعـلَ یَفْـعـلُ هُ َش ـ او مثنی 2 هُما آن دو مرد فَـعـلــا یَفْـعـلــانِ...
 • حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:30)
  حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > حل کارگاه ترجمه و أضـواء القرآنیـة < عربی 1 > کارگاه ترجمه درس اول : در ترجمه توجه به نکا ت زیر- که در سا ل های قبل خوانده ایم ضروری است. 1 - ا سمیه یا فعلیه بودن جمله 2- فعل و صیغه ی آ ن (ما ضی / مضا رع / امر / غا ئب / - مخا طب و متکلم ) 3 – ضما یر 4- ا سمهای...
 • تجزیه در عربی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:28)
  درس پنجم که در واقع شروع تجزیه فعل می باشد را شروع می کنیم . درس پنجم که در واقع شروع تجزیه فعل می باشد را شروع می کنیم . همانطور که دیدید اسم ها را می توانستیم از 7 جهت تجزیه کنیم . در ادامه خواهید دید که فعل ها را هم میتوان از 7 جهت تجزیه کرد که عناوین آنها را در زیر می بینید: 1- فعل از جهت زمان ( ماضی / مضارع) 2-...
 • اسامی استفهام (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:26)
  اسامی استفهام یازده تاست که عبارتند از : مَن =چه کسی ؟ ما چه چیزی ؟ من ذا=چه کسی ؟ماذا=چه چیزی؟ متی=چه موقع ؟ أیـّّانَ=چه موقع؟برای سوال از آینده است ؟أین=کجا؟ کیف=چگونه ؟ أنـّی=چگونه و چه موقع و کجا ؟کم=چقدر ؟ أی ّ=کدام ؟ برای تعیین نقش اسمهای استفهام به جمله سوالی جواب می دهیم کلمه ای که به عنوان جواب کلمه استفهام...
 • power point ‌قواعد عربی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:25)
  چند فایل power point ( پاورپوینت عربی ) را زیپ کردم برای دریافت کلیک کنید : دانلود
 • افعال معتل (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:14)
  افعال معتل افعال معتل 1. فعل مثال ( معلوم ) قبل الإعلال ( الماضی ) بعدالإعلال نوع الإعلال قبل الإعلال ( المضارع ) بعد الإعلال نوع الإعلال وَصَفَ وَصَفَ بدون إعلال یَوْصِفُ یَصِفُ بالحذف وصفا وَصَفا // یَوْصِفانِ یَصِفان ِ // وصفوا وصَفوا // یَوْصِفونَ یَصِفونَ // وصفـَتْ وصَـفـَتْ // تـَوْصِفُ تـَصِفُ // وصفـَـتا...
 • تست های کنکور عربی 3 انسانی آبان 138۷ (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:12)
  تست های کنکور عربی 3 انسانی آبان 138۷ تست های کنکور عربی 3 انسانی آبان 138 ۷ - عین الجمله التی فیها الحال : الف : إشتریت کتابا فوجدته مفیداً جداً . ب: الحمدلله الذی لم یتخذ ولداً فیکون موروثاً . ج: ذهبت الی المکتبه و قرأت فیها کتاباً . د: رایتُ أخی یذهب إلی المدرسه ذهابَ الراغبین . 2- املأ بما لایبین کیفیه وقوع الفعل...
 • خلاصـه ای از قواعـد أفعال معتـل ثلاثــی مـزیـــد : (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:11)
  خلاصـه ای از قواعـد أفعال معتـل ثلاثــی مـزیـــد : خلاصـه ای از قواعـد أفعال معتـل ثلاثــی مـزیـــد : الف : صرف أفعال معتل مثال دربابهای مـزیــد : 1= هرگاه أفعـال معتـل مثـال به باب إفتعـال برده شودیعنی اگرفاءالفعل حرف عله (واو)باشدحرف (واو) به(تاء)تبدیل میشودو در(تاء)باب إفتعال ادغام میگـرددوطبق این فرمول صرف می...
 • منابع کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات عربی بر اساس آخرین تغیی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:08)
  منابع کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات عربی بر اساس آخرین تغییرات کنکور منابع کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات عربی بر اساس آخرین تغییرات کنکور زبان انگلیسی : زبان عمومی : انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( عباس فرزام - انتشارات باستان ) انگلیسی برای دانشجویان دانشگاه ( دکتر هادی فرجامی - انتشارات چهار باغ اصفهان )...
 • ارزشیابی پایانی درس 1 عربی سوّم تجربی - ریاضی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:07)
  ارزشیابی پایانی درس 1 عربی سوّم تجربی - ریاضی ارزشیابی پایانی درس 1 عربی سوّم تجربی - ریاضی 1- للت ّ رجمة: (5/1) أ- ال لّ ه مّ أنطقتی بالهدَی و وفّقنی للّت ی هی أذکی. ب- کانَ الن ّ بی (ص) یوکّد عل َ ى احترام ِ الص ّ غار. ج- أخطر الأمراض هو الجهلُ و دواؤه الحبر و القلم. 2- للت ّ عریب: (5/0) خدایا در قلبم نور و علم قرار...
 • ترجمــه افعال و جملات (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:05)
  ترجمــه افعال و جملات ترجمــه افعال و جملات زیرادرهرزبان برای بیان عقیده هاواندیشه هاازاسلوبهاوساختارهای دستوری خاصی استفاده می شودکه با اسلوبهای زبان دیگرتفاوت دارد. انواع جمله درزبان فارسی: ۱- فعلی: که ازنهاد(مسندالیه)وفعل تام ساخته می شود اگرفعل لازم باشدجمله فعلی دورکن دارد: فاعل+فعل تام علی نشست. اگرفعل متعدی...
 • تست های کنکور عربی ۳ (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:04)
  تست های کنکور عربی ۳ تست های کنکور عربی ۳ 1- عین الجمله التی فیها الحال : الف : إشتریت کتابا فوجدته مفیداً جداً . ب: الحمدلله الذی لم یتخذ ولداً فیکون موروثاً . ج: ذهبت الی المکتبه و قرأت فیها کتاباً . د: رایتُ أخی یذهب إلی المدرسه ذهابَ الراغبین . 2- املأ بما لایبین کیفیه وقوع الفعل : «« المعلمون یخدمون بلادهم...
 • تجزیه وترکیب ۱ (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:04)
  تجزیه وترکیب ۱ قواعد عربی ۲ ( قسمت اول ) قواعد زبان عربی دردوبخش زیرقرار می گیرد:( التحلیل الصرفی والاعراب) 1- التحلیل الصرفی که به آن تجزیه نیزگفته می شود عبارت است ازبررسی یک کلمه جدای ازنقشی که درعبارت دارد ،به عبارت دیگرمی توان گفت تحلیل صرفی مشخصات فردی کلمه است. برای تحلیل صرفی ابتدا باید نوع کلمه رامشخص کرد....
 • إعراب کَیفَ : (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:02)
  إعراب کَیفَ : 1- کیف در جملات اسمیه خبر مقدم و محلاً مرفوع است : کیف حالُک؟ 2- در جملات اسمیه اگر قبل از افعال ناقصه باشد : خبر مقدم افعال ناقصه و محلاً منصوب است مانند: کیف کان دورُ التلامیذ فی الحربِ المفروضة؟ 3- در جملات فعلیه: اگر فعل آن تام باشد غالباً حال و محلاً منصوب است : کیف ذهبت الی المدرسةِ؟ ذهبتُ الی...
 • ترجمه ی زمانها (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:01)
  ترجمه ی زمانها ترجمه ی زمانها این پست را یکی از بهترینهای مدرسه فرنام عزیز آماده نموده است . به حق که کلمات در توصیف استعدادی که خداوند در وجود وی نهاده است قاصر و زبان از وصف آن الکن است و ایشان نیز در جهت شکوفا نمودن استعدادش از هیچ کوششی دریغ نمی نماید ، مطلب جامع و مانع زیر یکی از اندک تلاشهایی است که ایشان نموده...
 • تست های مباحث مختلف عربی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 16:01)
  تست های مباحث مختلف عربی تست های مباحث مختلف عربی مبحث فعل« _عیّن الجُملَة التّی لَیْسَتْ فیها فعلٌ ؟ (1لِیَکُن سَمیرُک القُرآنَ. (2 فَقَدَّمَ لَهُ فأسَاً. (3الْکُتُبُ المُفیدةُ طَعامٌ الفِکر. (4 یا بُنَیَّ أقِمِ الصّلوة . _ اَیُّ مِن الافْعالِ التّالِیَةِ فِعلُ مُضارعٍ ؟ (1تَقاتَلَ (2 تَقاتَلُوا (3 تَقاتَلْنَ (4...
 • قواعد عربی ۳ عمومی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 15:59)
  قواعد عربی ۳ عمومی ( تجربی ریاضی ) برای دانلود کلیک کنید دانلود
 • چند نمونه تست عربی 3 عمومی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 15:56)
  چند نمونه تست عربی 3 عمومی چند نمونه تست عربی 3 عمومی 1- عین الجمله التی فیها الحال : الف : إشتریت کتابا فوجدته مفیداً جداً . ب: الحمدلله الذی لم یتخذ ولداً فیکون موروثاً . ج: ذهبت الی المکتبه و قرأت فیها کتاباً . د: رایتُ أخی یذهب إلی المدرسه ذهابَ الراغبین . 2- املأ بما لایبین کیفیه وقوع الفعل : «« المعلمون یخدمون...
 • قواعد دروس عربی۳ سال سوم تجربی وریاضی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 15:55)
  قواعد دروس عربی ۳ سال سوم تجربی وریاضی قواعد دروس عربی ۳ سال سوم تجربی وریاضی قواعد درس عربی سال سوم تجربی وریاضـی تهیه کننده : فهرست 1) درس اول تست درس اول 2)درس دوم تست درس دوم 3)درس سوم تست درس سوم 4)درس چهارم تست درس چهارم 5)درس پنجم تست درس پنجم 6)درس ششم تست درس ششم 7)درس هفتم تست درس هفتم درس اول: اقسام فعل از...
 • پوستر آموزش نماز (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 15:42)
  پوستر آموزش نماز برای دانلود کلیک کنید : دانلود
 • قواعد عربی دوم عربی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 15:37)
  قواعد عربی دوم عربی برای دریافت فایل کلیک کنید : دانلود
 • نمونه سؤالات عربی سوم ریاضی – تجربی نوبت اول شماره یک (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:53)
  نمونه سؤالات عربی سوم ریاضی – تجربی نوبت اول شماره یک نمونه سؤالات عربی سوم ریاضی – تجربی نوبت اول شماره یک ------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالی نام: سؤالات عربی سوم ریاضی – تجربی نوبت اول تاریخ: نام خانوادگی: سال تحصیلی 85 – 84 مدت : 80 دقیقه 1) ترجم العبارات الی...
 • نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری سوم (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:52)
  نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری سوم نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری سوم سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه هفتم بسمه تعالی نام : سؤالات درس عربی اول دبیرستان در نوبت اول بتاریخ : نام خانوادگی : سال تحصیلی : 85- 84 زمان : 80 دقیقه السؤال الأوّل: ترجم العبارت الی الفارسیۀ: 1/1) سأرجع قبل غروب الشّمس ، أعاهدک . 2/1)...
 • نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری دوم (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:51)
  نمونه سؤالات عربی اول دبیرستان سری دوم سؤالات عربی اول دبیرستان – نمونه سوم بسمه تعالی تاریخ:9/3/85 محل نمره نام : دبیرستان نمـــونه دولــتی پسرانه رزن مدت: 75 دقیقه نام خانوادگی: عربی (1) خرداد ماه 85 (( تذکّر : لطفاً در سؤالهای گزینه ای ، ازنوشتن خودداری نموده و فقط زیرگزینه درست خط بکشید. )) (( درمحل نمره چیزی...
 • سؤالات درس عربی سوم انسانی در نوبت اول (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:49)
  سؤالات درس عربی سوم انسانی در نوبت اول سؤالات درس عربی سوم انسانی در نوبت اول شماره یک ------------------------------------------------------------------------------- بسمه تعالی نام : سؤالات درس عربی سوم انسانی در نوبت اول تاریخ : نام خانوادگی: سال 86- 85 مدت: 80 دقیقه 1- للتّرجمة الی الفارسیّة : 1/1) قال :سلام علیک...
 • نمونه سؤالات درس عربی دوم عمومی در نوبت اول (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:48)
  نمونه سؤالات درس عربی دوم عمومی در نوبت اول نمونه سؤالات درس عربی دوم عمومی در نوبت اول شماره یک بسمه تعالی نام : سؤالات درس عربی دوم عمومی در نوبت اول تاریخ: نام خانوادگی : سال تحصیلی : 85- 84 زمان : 80 دقیقه 1- السؤال الأوّل: ترجم العبارت الی الفارسی?: 1/1) انشر علینا خزائن علومک . 5/0 2/1) الاسلام منذ ظهوره شجعنا...
 • نمونه سؤالات امتحانی عربی دوم انسانی (سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388 13:47)
  نمونه سؤالات امتحانی عربی دوم انسانی - ترجم العبارات الی الفارسیة : 3 نمره 1/1) اللهم ؛ اجعل غنای فی نفسی و رغبتی فیما عندک. 2/1) لقد ضیعت اموالی وجعلت نفسک شهیرا بین الناس. 3/1) کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله . 4/1) هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل هول . 2- ترجم المفردات : الی العربیة: تحمل نمیکنیم : 1 نمره...
<< 1 ... 4 5 6 7 8 >>