عربی دبیرستان

قواعد ترجمه

قواعد ترجمه ی افعال عربی

نفی فعل:


در زبان عربی برای نفی فعل اغلب از حروف ( لم ، لما ، لا ، ما ، لن ) با شرایطی استفاده می شود.


ما + فعل ماضی = ماضی منفی


ما ذهب : نرفت ، ما ذهبا : نرفتند ( دو نفر ) ، ما ذهبوا : نرفتند ، ما ذهبتَ : نرفتی ، ...


لم + فعل مضارع = ماضی منفی


لم یذهب : نرفت ، لم تذهب : نرفتی ، لم نذهب : نرفتیم ، ...


لمّا + فعل مضارع = ماضی نقلی منفی


لما یذهب : نرفته است ( هنوز نرفته است ) ، لمّا نذهب: نرفته ایم ( هنوز نرفته ایم )، ...


لا + فعل مضارع = مضارع منفی


لا یذهبُ : نمی رود ، لا نذهبُ : نمی رویم ، لا تذهبُ: نمی روی ، لا یذهبون : نمی روند ، ...


لن + فعل مضارع = مستقبل منفی


لن یذهبَ : هرگز نخواهد رفت ، لن یذهبا : هرگز نخواهند رفت ( دو نفر ) ، لن یذهبوا : هرگز نخواهند رفت ، ...


نکته: « لم » و « لمّا » فعل مضارع را مجزوم می کنند و « لن » فعل مضارع را منصوب می کند و « ما » و « لا » نفی، غیر عامل هستند یعنی اعراب و بناء فعل بعد از آنها تغییری نمی کند.


افعال کمکی یا ربطی:


در زبان های فارسی و انگلیسی و دیگر زبان ها، جمله ای بدون فعل ساخته نمی شود یعنی اگر جمله دارای یک فعل اصلی نباشد، از افعالی استفاده می شود که در فارسی آنها را « فعل ربطی » ( است ، بود ، شد ، گشت ) و در انگلیسی آنها را فعل کمکی ( did , do / das , was / were , am / is / are ) می نامند، ولی در زبان عربی:


اگر جمله حاکی از زمان حال باشد و دارای هیچگونه فعل اصلی نباشد، فقط از دو اسم تشکیل می شود.


مثال: زیدٌ حاضرٌ . زید حاضر است.


و اگر جمله حاکی از زمان گذشته یا آینده باشد، باید از فعل ماضی « کان » یا مضارع آن « یکونُ » استفاده شود.


مثال: کان زیدٌ حاضرا . زید حاضر بود.


سَیَکونُ زیدٌ حاضراً . زید حاضر خواهد بود.


افعال ناقصه در عربی عبارتند از:


کان ( بود ) ، صار ( گردید ) ، لیس ( نیست ) ، اصبح ( شد ) ، مادام ( مادامی که ) ، مازال ( همواره )


این افعال در عربی بر سر جمله اسمیه می آیند، مبتدا می شود « اسم افعال ناقصه » و مرفوع می شود و خبر می شود « خبر افعال ناقصه » و منصوب می شود.


کان الطالبُ ناجحا. دانش آموز موفق بود. / صارت الأمّة الإسلامیة متّحدة. امت اسلامی متحد گردیدند.


تمرین:


الف ـ ترجمه فعل های زیر را بنویسید.


1) ما کتبَ   /   2) لم یکتُبوا   /   3 ) لما تکتبی   /   4) لا نکتبُ  /  5) لن یکتبَ


ب ـ جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.


1) ما سافرَ سعیدٌ.    /    2) لا یسافر سعیدٌ.   /   3) لن یترک زیدٌ صلاتهُ.


نکته: در ترجمه حتما به صیغه افعال دقت کنید 

 

برای فعل، بجز تقسیم فعل به ماضی و مضارع و امر، می توان هفت زمان دیگر بیان کرد که عبارتند از:


الف - ماضی بعید: ( کان + اسم کان + قد + فعل ماضی ساده )


کان الطالبُ قد ذهب إلی بیته.   /   الطالب کان قد ذهب الی بیته. ( دانش آموز به خانه اش رفته بود. )


کان الطالبان قد ذهبا إلی بیتیهما.  /  الطالبان کانا قد ذهبا الی بیتیهما.


ب - ماضی استمراری: ( کان + اسم  کان + فعل مضارع )


کان الرجل یُسافر.  / الرجل کان یسافر.  ( مرد مسافرت می کرد. )


کان الرجلان یسافران. /  الرجلان کانا یسافران.


( نکته: تقدیم و تأخیر بین کان و اسم کان در هر حال جایز است. )


ج - ماضی نقلی: ( قد + فعل ماضی )


قد سافر زیدٌ. ( زید مسافرت کرده است. )


( نکته: فعلی با نام ماضی نقلی در زبان عربی وجود ندارد ولی حرف « قد » بر سر فعل ماضی به آن تحقّق می بخشد و وقوع آن را تأکید می کند. در حالیکه این حرف همراه فعل مضارع، شک و احتمال وقوع فعل را می رساند که در این صورت معنای این حرف در فارسی « شاید » است. )


د - ماضی ساده:


سافر زیدٌ. ( زید مسافرت کرد. )


ه - حال محض: ( لام حالیه + فعل مضارع )


لَیَکتبُ زیدٌ. ( هم اکنون زید می نویسد. )


و - مضارع:


یکتب زید. ( زید می نویسد. )


ز - آینده: ( س/ سوف + فعل مضارع )


سَیُسافرُ زیدٌ. /  سوف یُسافرُ زیدٌ.  ( زید مسافرت خواهد کرد. )


( نکته: برخی در ترجمه « س » می گویند: « بزودی خواهد ... » که صحیح نیست. افزودن کلمه « بزودی » به هیچ وجه ضرورت ندارد. به جای کلمه « بزودی » در جمله عربی می توان کلمه « بسرعة » را نوشت. 


در پست بعدی انشاء الله درباره چگونگی نفی فعل و افعال کمکی یا ربطی توضیحات مختصری خواهم داد.


تمرین:


جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید:


- کانت الطالباتُ قد ذَهَبنَ إلی بیوتهنَّ.


- کان الطالب یکتبُ.


- قد یُسافر زیدٌ.


- قد سافر زیدٌ.


- سأذهبُ بِسُرعة.


نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
عااااااااااالی
چهارشنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 04:13 ب.ظ
امتیاز: 0 0
یکشنبه 9 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 08:32 ق.ظ
امتیاز: 0 0