X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

سوالات عربی هماهنگ کشوری

به ادامه ی مطلب بروید

                                                              باسمه تعالـﻰ

  سؤالات امتحانات هماهنگ کشورﻯ درس عربـﻰ(1)                 ساعت شروع   8صبح       مدت امتحان  80 دقیقه

                    نظام سالـﻰ- واحدﻯ                                                       تاریخ امتحان 8/3/1380

 سال اول دوره متوسطه در نوبت دوم سال تحصیلـﻰ80- 79                اداره کل سنجش و ارزشیابـﻰ تحصیلـﻰ

_____________________________________________________________________

نام و نام خانوادگـﻰ :                                                                              کلاس:                     نمره

_____________________________________________________________________

1.     للترجمة : ( چهار عبارت از پنج عبارت زیر را ترجمه کنید.)

  الف) نبعث رسولاً مع هدایا إلـﻰ حاکم الحبشة و نطلب منهم تسلیم المهاجرین.                                   75/0

  ب) یشجع القرآن الناس علـﻰ الاستفادة من الطیبات التی تضمن سلامةالأبدان.                                  75/0

  ج) وزعوا الماء علیهم و علینا بالتساوی و غداً یأتی الفرج .                                                      75/0

  د) یا عباد الله توبوا                      فهو کهف التائبینا                                                          75/0

  ه) فماذا ترکت الطبیعة للفراشة الصغیرة ، ابنتها الجمیلة؟                                                         75/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. عین الصحیح :                                                                                                          2

    الف) تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث.

        خوب گوش کردن را ......... همانطور که خوب صحبت کردن را ............

       بیاموز- آموختـﻰ                      مـﻰ آموزﻯ - آ موختـﻰ                   بیاموز – مـﻰ آ موزﻯ

    ب) من عذب لسانه کثر إخوانه .

      هر کسـﻰ زبانش شیرین باشد برادرانش (دوستانش) زیاد مـﻰ شوند.

      هر کس زبانش دیگران را عذاب دهد برادرانش(دوستانش) پراکنده مـﻰ شوند.

    ج) أو لئک الذین صدقوا و أولئک هم المتقون .

    آنان کسانـﻰ اند که راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند.

     آ نان که راست مـﻰ گویند همان پرهیزگارانند.

    د) آیه ﻯ ( لن تنالوا البر حتـﻰ تنفقوا مما تحبون ) در کدام مورد سخن مـﻰ گوید؟

    دوست داشتن                      ترحم                               نیکـﻰ کردن                   انفاق کردن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3.  الف(ترجم کلمتین من هذه الکلمات : ( تنها دو کلمه از کلمات زیر را ترجمه کنید.)                               1

    الشفیق:                            أشجع:                      الممرضات :                    احتفال:

      ب) اکتب الکلمة المطلوبة:

   متضاد «کافر» :                                             مترادف «ثوم» :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. أکمل الفراغ بالکلمة المناسبة :                                                                                          75/1

    الف) وعد الله ...........  بالنصر. ( المؤمنُ- المؤمن ِ – المؤمنَ )

    ب) ............. المؤمنون ولا یکذبون أبداً. ( یصدق – یصدقون – یصدقان )

    ج) أحسن إلـﻰ .......... کما أحسن الله إلیک . ( الناسُ – الناسَ – الناس ِ )

    د) .............. دخلوا فی بلادی ففی أمن و راحة . ( الذینَ – الذی – التی )

    ه) هما ............. عن خق المظلوم . ( تدافع – یدافعان – تدافعون )

    و) اسم موصول ......... براﻯ کلمه ﻯ مفرد مذکر و اسم موصول ........ براﻯ کلمه ﻯ جمع مؤ نث بکار مـﻰ رود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5. للتعریب: ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ زیر را به عربـﻰ بر گر دانید .)                                                   1

     اویس براﻯ دیدار پیامبر(ص) به مدینه مـﻰ رود .

    مؤمنان در کارها به خدا توکل مـﻰ کنند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) أکمل الفراغ بالضمیر المناسب :                                                                                 2

     .............. مشغولون بمطالعة درسـ ........ و ......... تفکرون فی الامتحان .

    ما مشغول مطالعه ﻯ درسمان هستیم و شما به امتحان فکر مـﻰ کنید .

      ب) أ کمل الجمله الثانیة:

   الطالبة المجتهدة هی التی تنجح فی درسها . = الطالب المجتهد هو ....................... فی درسـ ...... .

     ج) أکمل إحدﻯ الجملتین بالصیغة المناسبة : ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ زیر را با صیغه ﻯ مناسب فعل کامل کنید.)

   یا أیها النبی ............. الکفار و المنافقین . (فعل أمر من « جهد » من باب مفاعلة)

  ............. أ ویس عن موضع الشمس . ( فعل مضارع من « فتش» من باب تفعیل )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7. الف) عین المبتدأ و الخبر : ( در یکـﻰ از جملات زیر مبتدا و خبر را مشخص سازید .)                        2

     شرف المکان بالمکین .                                   خیر الأمور أوسطها .

   

      ب) اجعل احدﻯ الجملتین جملة فعلیة : ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ اسمیه ﻯ زیر را تبدیل به جمله ﻯ فعلیه نمایید .)

    المؤمنون یأ مرون بالمعروف .                        التلمیذتان ساعدتا أمهما .

      ج) ترجم العبارة و عین نوع الخبرین فیها :

    یا کمیل ، العلم خیر من المال ، العلم یحرسک .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . عین نوع المشتقات التی أشیر إلیها بخط :    قال زکریا (ع) : المنکرات شائعة وأنا شیخ کبیرالسن .           1    

 9. اجعل الکلمات التی تحتها خط فی الجدول و اذکر حرکتها :   هو وجد طریقة لحل هذه المشکلة .                  1

کلمه

حرکت

مثال

مثال

معرب

مبنـﻰ

________

هو

مبنـﻰ بر فتح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 . الف) صحح الأخطاء فی الإعراب :              العاقلُ یَغـْتـَنـِـمُ الفرصة َ فی الحیاةِ .                            2

         العاقل = فاعل ومرفوع            الفرصة = مفعول و مجرور         یغتنم = فعل ماضٍ منصوب

       ب) للتحلیل الصرفی : ( یکـﻰ از دو کلمه ﻯ زیر را تجزیه کنید.)

        العاقل =                                                        یغتنم =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11. عین إعراب الکلمات التی تحتها خط :          أرسل أهلُ الکوفة الرسائلَ لدعوة الإمام (ع) .                   75/0

مبتدأ

خبر

فاعل

مفعول به

مجرور بحرف جر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12. اقرأ النص و أجب عن الأسئلة :                                                                                       5/2

   حضر الولد لصلاه الجمعة و حینما شاهد أمیر المؤمنین (ع) یتروح بکمه قال لوالده : أمیر المؤمنین (ع) یشعر

بالحر الشدید . ولکن والده صورله فی جوابه مشهداً من حیاة فاطمة (س) .              

   الف) ماذا عمل أمیر المؤمنین (ع) أثناء الصلاة ؟

    ب) ماذا عمل الوالد فی جواب ولده ؟

    ج) شکل ما أشیرإلیه بخط فی النص .

    د) ترجم إحدﻯ الکلمتین : ( ترجمه ﻯ یکـﻰ از دو کلمه ﻯ زیر را با توجه به متن بنویسید .)

         کمّ :                                                    یشعر:     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                جمع نمره       20

                                                           « پاسخنامه »

1.     الف) فرستاده اﻯ را با چند هدیه بسوﻯ پادشاه حبشه مـﻰ فرستیم و از آنها مـﻰ خواهیم هجرت کنندگان را(به ما) بدهند.

       ب) قرآن مردم را به استفاده از پاکیزه هایی تشویق مـﻰ کند که ضامن سلامتـﻰ اندام است .

       ج) آب را بر آنها و برما بطور مساوﻯ تقسیم کنید و فردا گشایشـﻰ خواهد شد (خواهد آمد ) .

       د) اﻯ بندگان خدا توبه کنید زیرا که او پناه توبه کنندگان است .

       ه) پس طبیعت چه چیزبراﻯ پروانه ﻯ کوچک ، دختر زیبایش ، گذاشته ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. الف) گزینه ﻯ سوم    ب) گزینه ﻯ اول   ج) گزینه ﻯ اول      د) گزینه ﻯ چهارم        هر مورد 5/0 نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) الشفیق = مهربان ، دلسوز        أشجع = شجاع تر، شجاع ترین

           الممرضات = پرستاران زن        احتفال = جشن ، مراسم              هر مورد 25/0 ( 5/0 نمره انتخابـﻰ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. ب) متضا د کا فر = مؤمن                مترادف ثوم = فوم                                   هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. الف) المؤمنَ             ب) یصدق                   ج) الناس ِ

     د) الذین                   ه) یدافعان                    و) الذی ، اللاتی                         هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5. یذهب أویس إلـﻰ المدینة لزیارةالرسول (ص) .           یتوکل المؤمنون علـﻰ الله فی الأمور .       1 نمره انتخابـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) نحن ، نا ، أنتم                                  ب) الذی ، ینجح ، ــه                    هر مورد 25/0   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6. ج) جاهِـد ، یُـفَـتـِّشُ                                                                               5/0 نمره انتخابـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  7. الف) مبتدأ = شرف      خبر = بالمکین      /    مبتدأ = خیر           خبر = أ وسط     هر مورد 25/0 (انتخابـﻰ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ب) یأ مر المؤمنون بالمعروف .     ساعدت التلمیذتان أمهما .                     انتقال فعل به ابتداﻯ جمله 25/0

                                                                                                مفرد آوردن فعل پس از انتقال 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ج) اﻯ کمیل ، علم بهتر از ثروت است ، علم از تو محافظت مـﻰ کند .                             ترجمه 5/0

          خیر = خبر مفرد          یحرسک = خبر جمله ﻯ فعلیه                                        هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . المنکرات = اسم مفعول مزید باب افعال         شائعة = صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل  

       شیخ = صفت مشبهه                              کبیر = صفت مشبهه                              هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  9. وجد = مبنـﻰ ، مبنـﻰ بر فتح                   مشکلة = معرب ، مجرور                           هر مورد 25/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10. الف) العاقل = مبتدا                 الفرصة = منصوب            یغتنم = مضا رع ، مرفوع      هر مورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. ب) عاقل = اسم ، مفرد ، مذکرحقیقـﻰ ، مشتق ( صفت مشبهه بر وزن فاعل ) ، معرب .

            یغتنم = فعل ، مضارع ، للغائب ، مزید ثلاثی من باب افتعال ، متعد ٍ ، معرب .     هر کلمه ﻯ انتخابـﻰ 1نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11 . اهل = فاعل              الرسائل = مفعول به            دعوة = مجرور بحرف جر     هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12 . الف ) هو تروح بکمه أثناء الصلاة .               ب) صور له مشهداً من حیاة فاطمة (س) .

                هر مورد 5/0 ( 25/0 نمره براﻯ ماضـﻰ بودن فعل در نظر گرفته مـﻰ شود. )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  12 . ج) الولدُ – أمیرَ – أمیرُ – حیاة ِ                                                              هر مورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  12 . د) کمّ = آستین                 یشعر = احساس مـﻰ کند                                 یکـﻰ از دو کلمه 5/0

        

                                                              باسمه تعالـﻰ

سؤالات امتحانات هماهنگ کشورﻯ درس عربـﻰ (1)                      ساعت شروع  8 صبح   مدت امتحان 80 دقیقه

                     نظام سالـﻰ - واحدﻯ                                                 تاریخ امتحان 4/6/1380

سال اول دوره ﻯ متوسطه نوبت شهریور سال تحصیلـﻰ 80 – 79      اداره ﻯ کل سنجش و ارزشیابـﻰ تحصیلـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگـﻰ :                                                کلاس :                                                  نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.     للترجمة : ( چهار عبارت از پنج عبارت زیر را ترجمه کنید . )                

الف) اللبن غذاء کامل و علماء التغذیة یعتبرونه أفضل المواد الغذائیة .                                          75/0

 ب) أنا أعرف ما ذا أعمل ، هو یفرح بزیارة بنته فاطمه (س) .                                                  75/0

 ج) نحن علـــّقـْنا کل قسم من اللحم فی ناحیة ٍ و هو أخبرَنا بالنتیجة .                                            75/0

 د) لما سمع الحر کلام الإمام أقبل علـﻰ القوم وقال لهم : أتقاتلون هذا الرَّجُـل؟                                  75/0

 ه) لقد رأیتَ أشکالاً مختلفة من الحیا ة خلال سفرک . فما أجمل شیءٍ رأیتـَه ؟                                  75/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2. عین الصحیح :                                                                                                                2

     الف) لا تحقروا من الخیر شیئاً .                        چیزﻯ از خیر را .........

       کوچک نمـﻰ شمارید.                       کوچک نمـﻰ شماریم .                 کوچک نشمارید .

     ب) ربنا أفرِغ ْ علینا صبراً و ثبت أقدامنا .

       پروردگارا بر ما صبر فرو ریز و گامهاﻯ ما را استوار ساز .

       پروردگارا به ما صبر نازل شد و گامهاﻯ ما استوار گردید .

    ج) الغریق یتشبث بکل حشیشة .

    کسـﻰ که به هر گیاهـﻰ خشک چنگ زند غرق مـﻰ شود .     فرد در حال غرق به هر گیاه خشکـﻰ چنگ مـﻰ زند .

    د) آیه ﻯ « کل نفْسٍ بما کسبتْ رهینة » کدام مفهوم را مـﻰ رساند ؟

    نکوهش شرط بندﻯ               مسؤولیت انسان نسبت به اعمالش             بازیچه قرار ندادن جان انسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) ترجم کلمتین من هذه الکلمات : ( تنها دو کلمه از کلمات زیر را ترجمه کنید . )                             1

     تـَفَـضَّـلْ =                      المثالی =                        الکُحول =                          النهج =

     ب) اکتب الکلمة المطلوبة :

         متضاد « باهظ » :                                           گردن ( بالعربیة ) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. أکمل الفراغ بالکلمة المناسبة :                                                                                             75/2

   الف) لماذا لا تبحثون عن ............. لهذه المشکلة ؟ ( حلٍ- حلاً – حلٌ )

  ب) المؤمنات ............... بأموالهنَّ و أنفسهنَّ فی سبیل الله . ( یجاهدن – تجاهدن – تجاهدون )

  ج) الأطباء .............. البصل فی علاج بعض الأمراض . ( یستعمل – یستعملون – تستعملان )

  د) نطلب .............. البلاد للبحث حول هذا الأمر . ( علماءَ – علماءُ – علماء ِ )

  ه) نطلب من الحاکم تسلیم ........... ذهب إلـﻰ هناک . ( الذین – الذی – التی )

  و) هنگام اتصال فعل به ضمیر «ی » میان آنها ..................... آورده مـﻰ شود . مثل : ....................

  ز) فاعل در جملات عربـﻰ ................ فعل مـﻰ آ ید .

 ح) اعراب جمله و شبه جمله ................. مـﻰ باشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  5 . للتعریب : ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ زیر را به عربـﻰ برگردانید . )                                                     1

      فرصت را براﻯ یادگیرﻯ غنیمت شمارید .                

     مسلمانان براﻯ کارﻯ در مسجد جمع شدند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) أکمل الفراغ بالضمیر المناسب :                                                                                     2

         قال لـ..... قارونُ : .......... مفسدون . اترکوا قصر......... .

         قارون به آنها گفت : شما مفسد هستید . کاخ مرا ترک کنید .

     ب) أکمل الجملة الثانیة :

         الذی  ید رس و یعمل یمکن له النجاح .  =  ..............  .............. و یعملون یمکن لـ....... النجاح .

    ج) أکمل إحدﻯ الجملتین بالصیغة المناسبة : ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ زیر را با صیغه ﻯ مناسب فعل کامل کنید . )

         الحفلة ............. لتعیین التلمیذ المثالی . ( فعل ماضٍ من « عـقـد » من باب انفعال )

         أ نتِ .............. الفقراء . ( فعل مضارع من « سعـد » من باب مفاعلة )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  7. الف) عین المبتدأ و الخبر : ( در یکـﻰ از جملات زیرمبتدا و خبر را مشخص سازید . )                          2

     السمکُ منَ الأطعمةِ اللذیذة ِ .                                 هذه عاقبة ُ المُـکَـذِّبینَ .

      ب) اجعل إحدﻯ الجملتین جملة اسمیة : ( یکـﻰ از دو جمله ﻯ فعلیه ﻯ زیر را تبدیل به جمله ﻯ اسمیه نمایید..)

    ذکَرََ الأطباء للثوم ِ أربعین فائدةً .                                 تـَعْـطفُ المُـمَـرِّضا تُ علـﻰ المَـرضـﻰ .

     ج) ترجم العبارة و عین نوع الخبرین فیها :                 

    الخیرُ منه ( المتقی) مأمول و الشر منه مأمون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  8 . عین نوع المشتقات التی أشیر إلیها بخط:                                                                                1

                                                      أیها  العا لـِـم  الجلیل لیس لنا مدرسة مناسِـبة .      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9. عین المعرب والمبنی من الکلمتین اللتین تحتهما خط :                                                                    5/0

     ( دو کلمه اﻯ که زیر آنها خط کشیده شده معرب هستند یا مبنـﻰ؟)              

                                                                                 العاقلُ منْ وعظـَتـْه التجاربُ .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10 . الف) أکمل الفراغ فی إعراب الجملة التالیة :                     یَجْعـَلُ العلمُ الإنسانَ أقربَ إلـﻰ الله ِ .          75/2

        یجعل = فعل ......... و الجملة ............                        العلم = فاعل و .............

        الإنسان = ............ و ................                            الله = ............... بحرف جر   

        ب) للتحلیل الصرفی : ( یکـﻰ از دو کلمه ﻯ زیر را تجزیه کنید . )         

       مُختـلِـف =                                                           تـَعَـجَّـبَ =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11 . اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة :                                                                                       2

     أسلم أویس و لکن ما شاهد النبی (ص) . فی یوم من الأیام کلم والدته فی هذا الموضوع فسمحت له أمه بأن

 یسافر إلـﻰ المدینة لزیارة الرسول (ص) ولکن اشترطت أن یرجع قبل غروب الشمس فذهب أویس إلـﻰ المدینة

 ولکن لم یقدر زیارة حبیبه لأنه (ص) کان فی سفر إلـﻰ مکانٍ قریبٍ .

  الف) ما هو شرط والدة أویس ؟

  ب) لماذا لم یقدر أویس زیارة الرسول (ص) ؟

  ج) شکل ما أشیر إلیه بخط فی النص .

  د) ترجم إحدﻯ الکلمتین : ( ترجمه ﻯ یکـﻰ از دو کلمه ﻯ زیر را با توجه به متن بنویسید . )

     أسْـلـَمَََ =                                                         کـَلـَّمَ = 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                 جمع نمره       20

 

                                                             « پاسخنامه »

1.     الف) شیر غذایی کامل است و دانشمندان علم تغذیه آن را بهترین ماده ﻯ غذایی بشمار مـﻰ آورند .

ب) من مـﻰ دانم چه کنم ، او با دیدن ( ملاقات ) دخترش فاطمه (س) شاد مـﻰ شود .

ج) ما هر قسمتـﻰ از گوشت را در محلـﻰ آویختیم ( آویزان کردیم ) و او نتیجه را به ما خبر داد .

        د) وقتـﻰ حر سخن امام را شنید بسوﻯ گروه پیش رفت و به آنها گفت : آیا با این مرد مبارزه مـﻰ کنـید؟

        ه) مسلماً گونه هاﻯ متفاوتـﻰ را اززندگـﻰ در بین سفرت دیده اﻯ . پس زیبا ترین چیزﻯ که دیدﻯ چیست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. الف) گزینه ﻯسوم      ب) گزینه ﻯ اول       ج) گزینه ﻯ دوم          د) گزینه ﻯ دوم

                                                                                                             هر مورد 5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. الف) تفضل = بفرما          المثالی = الگو ، نمونه        

           الکحول = الکل           النهج = راه روشن و آشکار                               هر مورد انتخابـﻰ 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3 . ب) باهظ ≠ رخیص                   گردن = عنق                                             هر مورد 5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4. الف) حلٍ                    ب) یجاهدن                 ج) یستعملون                 د) علماءَ           

      ه) الذی                      و) نون وقایه – عَلـَّمَـنی   ز) بعد از                   ح ) محلـﻰ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5 . نغتنم الفرصة للتعلم .                            اجتمع المسلمون لأمرٍ فی المسجد .         جمله ﻯ انتخابـﻰ 1 نمره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6. الف) هم – أنتم – ی                  ب) الذین – یدرسون – هم                   ج) انـْعَـقـَدَتْ -  تـُساعـِدینَ

                                                                          هرمورد از قسمتهاﻯ الف و ب 25/0 ، مورد ج  5/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7. الف) السمک = مبتدا                         من الأطعمة = خبر ، شبه جمله

           هذه = مبتدا                             عاقبة = خبر مفرد                     هر مورد از جمله ﻯ انتخابـﻰ 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ب) الأطباءُ ذ َکَـرُوا للثوم أربعین فائدة .                          الممرضاتُ یَعْـطِـفـْـنَ علـﻰ المرضـﻰ .

                          انتقال فعل به بعد از مبتدا 25/0 ، مطابقت خبر( فعل) با مبتدا 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. ج) خوبـﻰ از او ( فرد پرهیزکار ) در امید است و بدﻯ از او در امان .

          مأ مول و مأ مون = هر دو خبر مفرد هستند .                                 ترجمه  5/0 ، ذکر هر خبر 25/0

 8 . العالم = صفت مشبهه بر وزن اسم فاعل            جلیل = صفت مشبهه

     مدرسة = اسم مکان                                    مناسبة = اسم فاعل مزید ازباب مفاعلة            هر مورد 25/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9 . عاقل = معرب                                        من = مبنـﻰ                                           هر مورد 25/0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10. الف) یجعل = فعلٌ مضارعٌ و مرفوعٌ والجملة فعلیة         العلم = فاعل و مرفوع

            الإنسان = مفعول و منصوب                             الله = مجروربحرف جر                  هرمورد 25/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10 . ب) مختلِف = اسم ، مفرد ، مذکر مجازﻯ ، مشتق (اسم فاعل از باب افتعال ) ، معرب .

             تـَعََجَّـبَ = فعل ماضٍ ، للغائب ، مزید ثلاثی من باب تفعّـل ، لازم ، مبنی علـﻰ الفتح .

                                                                                                              کلمه ﻯ انتخابـﻰ 1 نمره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 . الف) أ ن یرجع قبل غروب الشمس .                          ب) لأنه (ص) کان فی سفرٍ إلـﻰ مکان قریب .

        ج) أویسُ - النبیَّ                                                 د) أ سلم = اسلام آورد   ؛     کـَـلَّـم = صحبت کرد

                                                                                                           هر مورد 5/0 نمره     

       

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)