X
تبلیغات
رایتل

عربی دبیرستان

سوال عربی ۱ نمونه ۵

« باسمه تعالـﯽ »

                                                        سؤالات امتحان درس عربـﯽ پایه اول ( تجدیدﻯ )                            زمان : 80 دقیقه

نام و نام خانوادگـﯽ :                                           کلاس :

                                                                           8 / 6 / 84                                                                  بارم         

                                                                                                                                    

1.  ترجـم العـبارات التالیة إلـﯽ الفارسیة :                                                                                                         3

                                                                                                                                                       

    الف)  اکـْـتــُبْ لـنا فی هـذه الدنیا حـسـنة ً و فی الآخرةِ .

    ب )  اِنـْعَـقـَدَت الحَـفـْلـَةُ لتعیینِ التلمیذِ الناجح ِ .

    ج )  اللبَـنُ غـذاءٌ کاملٌ و الجمیعُ یَعْـتـبـِرونـَهُ مِـنْ أفضلِ المَـوادِّ .

    د )  سافـَرَ شخـْصٌ إلـﯽ بلادٍ کثیرةٍ و شاهَـدَ أنواعاً مُخـتـلـفـة مِـن الحیاةِ .

    هـ)  الذینَ هاجَروا إلـﯽ الحبشةِ سوفَ یَخـْلـُقـونَ لـَـنا المُـشکلات .

    و)  أیّها العالمُ الجلیلُ ! الأمراضُ شائعة ٌ و لـیـس لـَـنا مُسْـتـشـفـﯽ مُـناسـبٌ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2. عـیـن الصحـیح فی الترجـمة :                                                                                                                   5/1

 الف ) بعد لحظاتٍ رَجَعَـت الـفأ رة ُ مِـنْ بـیـتـها بالـمِـظـَلـَّةِ .

v     بعد از چند لحظه موش با چتر از خانه اش بازگشت .

v     بعد از لحظه اﻯ گربه از خانه ﻯ موش با یک کیف بازگشت .

 ب ) العاجزُ مَنْ عَجَزَ عَـنْ اکتسابِ الثوابِ .

v     ناتوان از بدست آوردن ثواب ، عاجز است .

v     ناتوان کسـﯽ است که از بدست آوردن ثواب ، عاجز باشد .

 ج ) مُخـْطِئٌ مَنْ ظـَنَّ یوماً                  أنَّ للثعـلـبِ دیـنـا        

v     کسـﯽ که روزﻯ گمان کند روباه دین دارد ، خطاکار است .

v     هر که گمان کند که گرگ بـﯽ اشتباه است ، نشانه ﻯ دیندارﻯ اوست .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 . صَـحِّـح الأخـطاء فی الترجـمة :                                                                                                                 5/1

  الف ) المُـسْـلما تُ اِجْـتـَمَـعْـنَ فی المسجدِ .                               مسلمانان بیرون مسجد جمع مـﯽ شوند .

  ب ) أخْرِجْ قـومَـکَ مِـنَ الظلماتِ إلـﯽ النورِ .                        قومش را از تاریکـﯽ ها بسوﻯ روشنایـﯽ خارج کرد .

 ج ) ذَبَـحـوا خَـروفاً و قـَسَّـمـوا لـَحْـمَـه إلـﯽ خَـمْسةِ أقسام ٍ .       گاوﻯ را سربریدند و گوشتش را به شش قسمت تقسیم کردند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          4  . للتـعـریـب :                                  علم ، انسان را به خداوند نزدیک مـﯽ کند .                                                     5/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5  . اقـرأ النـصّ التالـی ثـم أجـب عـن الأسـئـلة :                                                                                

    سَجَنَ فرعون عالِـمَ الهندسةِ « أقلیدس » . بَعْـدَ أیامٍ قال فرعونُ : أقـَبـِلـْتَ کلامی ؟ ابْـتـَسَـمَ أقلیدسُ وقال: طریقُ  الملوکِ مَحْـفـوفٌ

 بالأزهار و طریقُ العـلمِ مَـحْـفـوفٌ بالمَـصاعِبِ والمُـشکلاتِ .

  الف ) مَـنْ سَجَنَ أقلیدسَ ؟                                                                                                                            5/0

   ب )  بماذا مَحْـفـوفٌ طریقُ المـلوکِ ؟                                                                                                              5/0

                                               سَجَنَ : .............               نوع : ................                                                5/0

  ج ) ما هـو الفاعل لـ :  

                                               قـَبـِلـْتَ : ............               نوع : ................                                               5/0

  د ) عَـیّـن فعلاً مزیداً واذکر بابه :     ...........            ............                                                                           5/0

  هـ ) عَـیِّـن اسمَ مـفعـولٍ مُجـرّد :      .............                                                                                                 25/0

              

  6 . عـیـن أنواع المـشـتـق :                      أ لـیـم : ............              أ صـغـر : ...........                                        5/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7 . اجْـعَـل الفاعـل مبتدأ و غـَیـِّرْ ما یـلـزم :                                                                                                        5/0

               یأ مُـرُ المـؤمـنون بالـمعـروف .                               ...................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 8 . شَـکِّـل الجـملة التالـیة :                                                                                                                           1

                                                              یـضـرب الله الأمـثـا ل لـلـنا س .                                                                    

        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      9 . املأ الفـراغ :                                                                                                                                       4

  الف ) أنـْفَـقَ  بالفارسیة :   ............                                         باران  بالعربیة  : .............

         الـقـریـب المتضاد  : ............                                         أتـﯽ  المرادف  : .............

  ب ) العَـمَلُ الصّا لِـحُ  ...........  دَرَجَـة َ الإنسانِ . ( یَـرْفَـعُ . تـرْفـَع . یَـرْفـَعانِ )

  ج )  ............. ( اسمُ موصولٍ مناسـب ) یَعْـمَـلـونَ الصا لِـحا ت  فـَلـَـ....... ( ضمیرٌ مناسبٌ ) أجرٌ عـظـیمٌ .

  د )  .............. صَدَقا تـکم با لـمَـنِّ والأذَﻯ . ( النـهـی مِـن تـُـبـْطِـلـونَ )

  هـ)  ............. نـُفـَکِّـرُ فی الامتحانِ . ( أنتم . نحن . هـم )

  و) الأمَّـها تُ هُـنَّ ........... تـَعِـبْـنَ مِـنْ أجْـلـِنا . ( مَن . اللاتی . الــَّتی )

                                 کَـتـَبَ  اسم الفاعل  :  ..............

  ز) اکتب 

                                 قـَدَّمَ   اسم المفعول  :  ............. 

 ح ) أکمل الجدول :

الماضی

المضارع

الأمر للمخاطب

المصدر

الحروف الأصلیة

اِسْـتـَغـْفـَرَ

............

............

............

...........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 . مَـیِّـز الخـطأ فی الإعـراب ثـُمَّ ا کْـتـب الصـحـیـح :                                                                                           5/0

                          العِـزَّة ُ لا تـَحْصُـلُ با لـتـکا سُل .                                          .............             ...............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11. عَـیّـن :

         الف ) المعرب و المبنی من الکلمات التی تحـتـها خـط :                                                                                   1

                                                                              نحن  نـَدْرُسُ وَ نـَنـْجَـحُ فی الامتحان .    

       

          ب ) المبتـدأ و الخـبر و نوع الخـبـر :                                                                                                    75 /0

          الحَـسَـنـة ُ تـُذْهِـبُ السَّـیِّـئـَة َ .     المبتدأ :  ..............    الخبر : .............    نوع الخبر : ............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    

 12. صَـحِّـح الأخـطاء فی الإعـراب و التحـلیل الصـرفی :                  التواضُع یَـرْفـَعُ قـیـمة الإنسان فی الحیاة .                        2

    یَـرْفـَعُ : فعل مضارع ، للمخاطب ، مزید ثلاثی ، لازم  /  فعل و فاعله قـیـمة و الجملة فعلیة .

    حیاة : اسم ، مثنـﯽ ، مذکر مجازی ، جامد ، مبنی  /  مفعول و منصوب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13. ما هو المفهوم الصحیح لهذه الآیة :                                      کُـلّ نـفـْسٍ بـما کَـسَـبَتْ رَهـیـنـة ٌ .                              5/0

v     نکوهش شرط بندﻯ .

v     مسؤولیت انسان نسبت به اعمالـﯽ که انجام مـﯽ دهد .

v     جان انسان ها را نباید بازیچه قرار داد .

                

    

                                                                    « باسمه تعالـﯽ »

                                                         کلید سؤالات امتحان عربـﯽ پایه اول

                                                                   شهریور ماه 1384

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 . ترجمه ﻯ هرعبارت 5/0  ،  جمعاً  3 نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 . الف ) الف         ب ) ب          ج ) الف           هر مورد 5/0 ، جمعاً 5/1 نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3 . الف ) بیرون                   در                 جمع مـﯽ شوند                   جمع شدند                    هر مورد 25/0

         ب )  قومش                  قومت                 خارج کرد                    خارج کن                    جمعاً 5/1 نمره

         ج )  گاوﻯ                   گوسفندﻯ                 شش                        پنج         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      4.  یـُقـَرِّبُ العـلمُ الإنسانَ إلـﯽ اللهِ .                            با اعراب صحیح  5/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       5 .    الف ) فرعون   5/0                                                   ب ) طریق الملوک محفوف بالأزهار .  5/0        

        ج ) فاعل سجن : فرعون  ،  نوع : اسم ظاهر     5/0          فاعل قـَبـِلـْتَ : ت َ  ، نوع : ضمیر بارز       5/0 

        د ) ابتسم  ،  باب : افتعال  5/0                                      هـ) محفوف  25/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 . ألیم : صفة مشبهة            أصغر : اسم تفضیل            هر مورد 25/0 ،  جمعاً 5/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             7  .   مقدم کردن المؤمنون : 25/0                      یأمرون : 25/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 .   یَـضربُ اللهُ الأمثالَ لـلناسِ .               هر مورد 25/0 ، جمعاً 1 نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9  .  الف ) به ترتیب : انفاق کرد ، المطر ، البعید ، جاء                 ب ) یرفع          ج ) الذین ، هم     د ) لا تـُبـْطلوا        هـ) نحن                                        و) اللاتی                ز) کاتـِب ، مُـقـَدَّم               ح) یَسْتغـفِـرُ ، اسْـتغفِـرْ ، استغفار ، غ ف ر            هر مورد 25/0 ،  جمعاً 4 نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10 . لاتحصل                لا یحصل         مشخص کردن مورد اشتباه : 25/0         صحیح کردن آن : 25/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 . الف ) نحن : مبنـﯽ  ،  ندرس : معرب  ،  فی : مبنـﯽ  ،  امتحان : معرب        هر مورد 25/0 ،  جمعاً 1 نمره

        ب ) مبتدا : الحسنة  ،  خبر : جمله ﻯ تـُذهـِب  ،  نوع : جمله ﻯ فعلیه            هر مورد 25/0 ،  جمعاً 75/0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12. یرفع : للمخاطب              للغائب /  مزید ثلاثی            مجرد ثلاثی /   لازم           متعـدٍ /    فعل وفاعله ضمیر هوالمستتر

   حیاة : مثنـﯽ           مفرد /   مذکر مجازی           مؤنث مجازی /   مبنی          معرب /  مجرور بحرف جر

                                                                                                                               هر مورد 25/0،جمعاً 2 نمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  13 .  ب  5/

                                                     

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)