عربی دبیرستان

سوال عربی ۱ نمونه ی ۳

به ادامه ی مطلب بروید

باسمه تعالی

سوالات امتحان پایانی درس: عربی 1

رشته :عمومی

ساعت شروع :

مدت امتحان :65 دقیقه

سال اول متوسطه عمومی

دبیرستان

خرداد 86

تاریخ امتحان

نام ونام خانوادگی :

شماره کلاس :

شماره دانش آموزی :

ردیف

سؤالات

نمره

1

1- للتّرجمة الی الفارسیّة :

1/1) انتخب یا ولدی لاتفکّر فی الثّمن.

2/1) موکب قارون المعظّم فی الطریق.

3/1) هو لا یتروّح بل یجفف قمیصه .

4/1) والدتی بانتظاری‏, بلّغ سلامی الی حبیبی.         3  نمره

3

2

2- اطلب ما طلب منک :

           ترجم :         الف) الی الفارسیّة : 1- النجدة :                                 2- منح:

                             ب )   الی العربیّة : 1- عبادت کنید:                         المضاد لـ « ثوب» :                                     1   نمره

5/1

3

3- اکمل الفراغات فی الترجمة :

1/3) نهض اویس من مکانه حزیناً .    اویس  ................. از جایش .................. 0

2/3) المؤمنون یجاهدون باموالهم وانفسهم.  مؤمنان با مالها و جانها ............جهاد ..................0

3/3) الله یعلم و انتم لاتعلمون .     خداوند ................... و شما ......................0           5/1   نمره

5/

4

4- انتخب ما یناسب للفراغ :

1/4) لا تبحثوا عن عیوب الناس.  

در............ عیبهای مردم نباشید.                1- جستجوی           2- گفتگوی          3- بحث از

2/4) اطلب زیارة حبیبی , رسول الله(ص).

دیدار محبوبم  رسول خدا را       .......    0  1- طلب کردم       2- می طلبم           3) خواستم.

3/4) تنعقد حفلة فی المدرسة .

درمدرسه جشنی برگزار    ............       0  1- می شود          2- شده است           3- خواهد شد           5/1   نمره

5/1

5

5- صحح الاغلاط فی ترجمة العبارات :

1/5) اصبح قارون عبرة للاجیال .    قارون عبرتی شد , برای این نسل .

2/5) المستضعفون هم وارثون الارض. ضعیف کنندگان همان وارثین زمین هستند.             1   نمره

1

6

6- اقرأ النص التالی و اجب عن الأسئلة :

           « خرج اویس من قریته یطلب زیارة النّبیّ (ص), فقرب اویس من مدینة النبی ...   وقال فی نفسه:

            یا للسعادة ؛ یا للسعادة .  دخل المدینة , رأی رجلاً سئله : این بیت النبی(ص) . اجاب: هناک هناک

            ثمّ قال : آه وصلتُ ...  نهایة الفراق ... وقال للرجل: عفواً , حبیبی ... اطلب زیارة حبیبی رسول الله

            اجاب الرجل: هو سافر الی مکان قریب ... »

  الأسئلة :

    1) لماذا خرج اویس من قریته ؟

    2) ماذا قال اویس حینما قرب من مدینة النبیّ؟

    3) من رأی اویسُ بعد دخوله فی المدینة ؟

    4) أ کان رسول الله فی «المدینة» ؟         2    نمره

5/

7

7- املأ الفراغ بالصیغة المناسبة :

 هم    ........        ( نهض)                       انتم        .......       ( یتعارف « امر» )            

هنّ      ......        (یجاهد)                       انتما      .......        ( یحترم « نهی» )

انتِ    ........       ( أحسن)                      هی       .......        ( یستکبر« نفی» )         5/1  نمره

2

10

8- عین الافعال المزیدة واذکر بابها : (دو فعل مزید را مشخص نموده وباب آنها را بنویسید )

1/8) ارسلنا رسلنا بالبینات .                             جواب: 1)   ....             از باب  .....

2/8) والدتی بانتظاری , بلّغ سلامی الی حبیبی.              2)   ....             از باب  .....    1    نمره

5/

11

9- عین الجامد و المشتق واذکر نوعه : ( دواسم جامد ودو اسم مشتق بیابید ونوع مشتق ها را بنویسید )0

1/9) المؤمن فی الاستقامة, الجبل .             الجامد : 1 -      .......         2-        .......

2/9) احسن الی الفقیر.        المشتق: 1-    ........       نوعه ........           2-    ........       نوعه   ......     5/1  نمره

5/

12

10- اصنع ما طلب منک : ( آنچه خواسته شده بسازید )

1/10) اسم الفاعل من ( علم )        .....                2/10) اسم المفعول من ( انتخب )         ......

3/10) اسم المکان من ( سجد)      .....                 4/10) اسم المبالغة من ( نجر)             .......

5/10) اسم التفضیل من ( صبر)     ......                6/10) الصفة المشبهة من ( عطش)       ....... 5/1  نمره

5/

13

11- عین الفاعل , المفعول, المبتدأ , الخبر فی العبارات التالیة :

1/11) کتب التلمیذ الدرس .

2/11) یا ربّ : قولک حقّ وصدق .     1   نمره

1

14

12-  انتخب الصحیح للفراغ فیما یلی :

1/12) و احسن کما   .......   الله الیک .                 الف- احسنوا       ب- احسن         ج- تحسن

2/12) هو  .....   فی معرکة نهروان .                     الف- جاهدت       ب- جاهدوا       ج- جاهد

3/12) نحن  ........  زیارة الامام المنتظر(عج).          الف- اطلب          ب- نطلب         ج- یطلبون   5/1   نمره

1

15

13- اکمل العبارت :

1/13) اسم مشتق به اسمی گفته میشود که از    ......     ساخته شده باشد.

2/13)یکی از وزنهای  اسم زمان و مکان عبارتند از:   ............      .

3/13) برای ساختن جمع مذکر سالم  به آخرمفرد مذکر عاقل   .......  یا   ........  اضافه میشود.      1   نمره

1

16

14- انتخب الاعراب المناسب للکلمتین : فی الجملة ((  یجتهد العاقل فی الدرس .))

1/14) العاقل :   الف- مبتدا ومرفوع           ب-  خبر و مرفوع            ج – فاعل و مرفوع

2/14) الدرس:  الف – مجرور                  ب-  مفعول                     ج -  خبر مرفوع

            5/0   نمره

1

17

15- انتخب التحلیل الصرفی المناسب للکلمتین :

           (( خرج الطالب من المدرسة . ))

1/15) خرج :          الف- فعل ماض, للغائب, مجرد ثلاثی,...     

                           ب- فعل ماض, للغائبین , ثلاثی مجرد, ...

2/15) طالب:         الف- اسم , مفرد,مذکر, مشتق,...             

                           ب- اسم, مفرد,مذکر, للغائب, جامد,...

5/

18

5/

19

1

                                        

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)