عربی دبیرستان

بررسی سطوح شش گانه یادگیری در ارزشیابی درس عربی

بررسی سطوح شش گانه یادگیری در ارزشیابی درس عربی

ردیف

سطوح یادگیری در
حیطه شناختی

توصیف هر طبقه و سطح

فعل های رفتاری

مثال

1

دانش

تأکید بر دانش به عنوان یاد آوری ،
باز شناسی و استفاده از حافظه

تعریف می کند
مشخص می کند.
نام می برد.
تکرار می کند .

1- ترجمة الکلمات من الفارسیة الی العربیة و بالعکس .
2- عین الاسماء المبنیة.
3- اذکر المعارف.
4- ترجم العبارات.
5- ما هو التشبیه الموکد.

2

درک و فهم

توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب
و تبیین آن با جملات خود ساخته

مثال می زند.
ترجمه می کند.
برگردان می کند .
توضیح می دهد.
حل می کند .

1- اقرأ النص ثم اجب عن الاسئلة.
2- عین نوع التشبیه .
3- میز الصفة و المضاف الیه فی العبارة.

3

کاربرد

توانایی کاربرد اصول و آموخته ها در
وضعیف و موقعیت مناسب

تغییر می دهد.
کشف می کند.
محاسبه می کند.

1- صغ فعل الامر من «تهدی»و «تقول».
2- اجعل العبارة المبنیة للمعلوم مبنیة للمجهول.
3- غیر العبارة حسب الضمایر.
4- اکتب الجملة باستخدام الافعال الناقصة.
5- غیر العبارة حسب الضمایر.
6- صحح الاخطاء.

4

تجزیه و تحلیل

توانایی تجزیه کردن یک موضوع به اجزای
 تشکیل دهنده و مشخصروابط اجزا.

تجزیه می کند.
جدا می کند .
تقسیم می کند.

1- اذکر سبب نصب الکلمات.
2- اذکر الاعراب و التحلیل الصرفی.
3-شکل الکلمات التی اشر الیها بخط.

5

ترکیب

توانایی درهم آمیختن تجارب گذشته با
مطالب جدید و باز سازی آن به صورت
یک کل تازه و ارائه ی نظریات خلاق و
بدیع

انشا می کند.
سخنرانی میکند.
مدون می کند.

1- اکتب مقالة حول البلاغة . (1)
2- اکتب قصة باللغة العربیة مستعیناً بالکلمات
التی قرأت حتی الآن.

6

ارزش یابی و قضاوت

توانایی اخذ تصمیم و قضاوت با استفاده
از دلایل منطقی و بر اساس ملاک و
معیار معین

ارزیابی می کند.
مقایسه می کند.
انتقاد می کند.
قضاوت می کند.
داوری می کند.

-

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)